OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO „SPRÓBUJ INACZEJ”

29 lutego 2016

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pt. Program profilaktyczno-wychowawczy „SPRÓBUJ INACZEJ” z zakresu ochrony i promocji zdrowia poprzez realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok udziela się wsparcia Stowarzyszeniu Oświatowemu „Kaganek” na jego realizację.

ZARZĄDZENIE NR 15/16 WÓJTA GMINY ADAMÓW Z DNIA 29 LUTEGO 2016 R. …PDF

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 40 25 755 31 13 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Numer konta odpady komunalne
89 9202 0003 0000 0215 2000 0290

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki