OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO „SPRÓBUJ INACZEJ”

29 lutego 2016

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pt. Program profilaktyczno-wychowawczy „SPRÓBUJ INACZEJ” z zakresu ochrony i promocji zdrowia poprzez realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok udziela się wsparcia Stowarzyszeniu Oświatowemu „Kaganek” na jego realizację.

ZARZĄDZENIE NR 15/16 WÓJTA GMINY ADAMÓW Z DNIA 29 LUTEGO 2016 R. …PDF

logoUrząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
Fax 25 755 31 67

Poprawny CSS!

E-mail adamow@adamow.pl
Wpłaty
Numer konta:
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Formularz kontaktowy

captcha