OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO „SPRÓBUJ INACZEJ”

9 lutego 2016

Informuję, że 2 lutego 2016 r. Stowarzyszenie Oświatowe „Kaganek” złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pt.: „Program profilaktyczno-wychowawczy SPRÓBUJ INACZEJ” . Ofertę złożono z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 poz. 1118 z późn. zm.)
Uznając celowość realizacji tego zadania podaje się ofertę do publicznej wiadomości. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 16 lutego 2016 r. do Urzędu Gminy Adamów pod adresem: ul. Kleeberga 5, 21-412 Adamów lub na adres e-mail: t.osinski@adamow.pl.

Wójt Gminy Adamów
/-/ Sławomir Skwarek

Adamów, 8 lutego 2015 r.

OFERTA "KAGANEK". … PDF

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 40 25 755 31 13 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Numer konta odpady komunalne
89 9202 0003 0000 0215 2000 0290

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki