OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO VII ADAMOWSKA DZIESIĄTKA

25 września 2015

Informuję, że 23 września 2015 r. Klub Biegacza V-Max w Adamowie złożył ofertę realizacji zadania publicznego pt.: VII Adamowska Dziesiątka z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Ofertę złożono z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 poz. 1118 z późn. zm.)
Uznając celowość realizacji tego zadania podaje się ofertę do publicznej wiadomości. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 4 października 2015 r. do Urzędu Gminy Adamów pod adresem: ul. Kleeberga 5, 21-412 Adamów lub na adres e-mail: t.osinski@adamow.pl.

Wójt Gminy Adamów
/-/ Sławomir Skwarek

Adamów, 25 września 2015 r.

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO. …PDF

logoUrząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
Fax 25 755 31 67

Poprawny CSS!

E-mail adamow@adamow.pl
Wpłaty
Numer konta:
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Formularz kontaktowy

captcha