Organizacje w działaniu

2 kwietnia 2019

Narodowy Instytut Wolności 29 marca 2019 r. ogłosił wyniki naboru tegorocznej edycji Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

W priorytecie II – Aktywne społeczeństwo – wśród organizacji, które otrzymają dofinansowanie znalazły się dwie organizacje z naszej gminy. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Adamów „Jedność” otrzyma dofinansowanie na zadanie „Dokumentalne zaangażowanie Woli Gułowskiej: realizacja krótkometrażowego filmu dokumentalnego o kawalerzystach-bohaterach”, a Towarzystwo Przyjaciół Woli Gułowskiej na zadanie „Bitwa o honor: 80. rocznica ostatniej bitwy polskiej kampanii jesiennej 1939 r.”.

W tegorocznej edycji FIO złożono 3276 ofert. O dofinansowanie można było ubiegać się w ramach 3 priorytetów:

II. Aktywne Społeczeństwo

III. Aktywni Obywatele

IV. Silne Organizacje Pozarządowe.

Do dofinansowania wybranych zostało 218 ofert:, 141 w priorytecie II, 52 w priorytecie III oraz 25 w priorytecie IV.

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 40 25 755 31 13 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Numer konta odpady komunalne
89 9202 0003 0000 0215 2000 0290

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki