Petycja w sprawie wykazu wniosków o udzielenie informacji publicznej

12 czerwca 2019

Petycja w interesie publicznym.
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 5.09.2014 r., poz. 1195) wnoszę o opublikowanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej prowadzonej w Państwa Urzędzie wykazu wniosków o udzielenie informacji publicznej zawierającego pełną treść wniosków oraz pełną treść odpowiedzi na te wnioski. Wnoszę, aby wykaz ten obejmował okres co najmniej od początku 2014 roku oraz był na bieżąco aktualizowany z częstotliwością nie mniejszą niż raz na miesiąc.

PETYCJA …PDF

logoUrząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
Fax 25 755 31 67

Poprawny CSS!

E-mail adamow@adamow.pl
Wpłaty
Numer konta:
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Formularz kontaktowy

captcha