Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji 2020

9 listopada 2020

Sprawozdanie z聽przeprowadzonych konsultacji dotycz膮cych projektu 聽Programu wsp贸艂pracy Gminy Adam贸w z聽organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.聽3 ust.聽3 ustawy z聽dnia 24聽kwietnia 2003聽r. o聽dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i聽o聽wolontariacie na 2021聽rok og艂oszonych Zarz膮dzeniem nr 79/20 W贸jta Gminy Adam贸w z聽dnia 20 pa藕dziernika 2020 r.

Podstawa prawna og艂oszenia konsultacji: art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003聽r. o聽dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020聽r., poz. 1057) oraz uchwa艂y Nr XLVI/242/10 Rady Gminy Adam贸w z dnia 12 listopada 2010聽r. w聽sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owego sposobu konsultowania z radami dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego lub organizacjami pozarz膮dowymi i聽podmiotami, o kt贸rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z聽dnia 24 kwietnia 2003聽r. o聽dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i聽o聽wolontariacie, projekt贸w akt贸w prawa miejscowego w聽dziedzinach dotycz膮cych dzia艂alno艣ci statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego 2010.146.2452)

Czas trwania konsultacji: od 26 pa藕dziernika do 8聽listopada 2020聽r. Forma przeprowadzenia konsultacji: wyra偶enie pisemnie opinii kierowanej do pe艂nomocnika ds. wsp贸艂pracy z聽organizacjami pozarz膮dowymi. Opinie mo偶na by艂o zg艂asza膰 pisemnie do Urz臋du Gminy Adam贸w lub za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres: t.osinski@adamow.pl.

Spos贸b przeprowadzenia konsultacji: zamieszczenie og艂oszenia wraz z聽projektem konsultowanego dokumentu na stronie internetowej Gminy Adam贸w (www.adamow.pl), w聽Biuletynie Informacji Publicznej (www.adamow.bip.lublelskie.pl) oraz na tablicy og艂osze艅 w聽siedzibie Urz臋du Gminy Adam贸w. Dodatkowo dla usprawnienia przep艂ywu informacji do aktywnych organizacji znajduj膮cych si臋 na terenie Gminy Adam贸w przes艂ano wiadomo艣膰 e-mailem.

Wynik konsultacji: organizacje pozarz膮dowe oraz podmioty wymienione w art.聽3 ust.聽3 ustawy z聽dnia 24聽kwietnia 2003聽r. o聽dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i聽o聽wolontariacie w聽oznaczonym terminie nie zg艂osi艂y 偶adnych uwag do przedstawionego projektu programu. Projekt Programu wsp贸艂pracy Gminy Adam贸w z聽organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.聽3 ust.聽3 ustawy z聽dnia 24聽kwietnia 2003聽r. o聽dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i聽o聽wolontariacie na 2021聽rok, o聽tre艣ci poddanej konsultacjom Zarz膮dzeniem nr 79/20 W贸jta Gminy Adam贸w z dnia 20 pa藕dziernika 2020聽r. zostanie przedstawiony w formie Za艂膮cznika do projektu Uchwa艂y Rady Gminy Adam贸w.

Adam贸w, dnia 9 listopada 2020 r.

W贸jt Gminy Adam贸w
/-/ Karol Ponikowski

Urz膮d Gminy Adam贸w

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adam贸w
Telefon 25 755 31 40 25 755 31 13 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wp艂aty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Numer konta odpady komunalne
89 9202 0003 0000 0215 2000 0290

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedzia艂ek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 艢roda : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Pi膮tek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki