SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI

9 czerwca 2015

PR.O61.1.2015  SPRAWOZDANIE z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektów dokumentów Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata 2016-2020 (z perspektywą do 2022 r.) oraz Strategii Rozwoju Turystyki Gminy Adamów na lata 2015-2020

 

1. Konsultacje społeczne ogłoszone Zarządzeniem nr 18/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 12 marca 2015 r. przeprowadzone zostały w dniach od 16 marca do 17 kwietnia 2015 r.
2. Informacje o konsultacjach społecznych,  podano do publicznej wiadomości poprzez: 
1) Ogłoszenia na tablicy w siedzibie Urzędu Gminy, wyłożenia ulotek w punkcie informacyjnym oraz akcji plakatowej na tablicach informacyjnych na terenie gminy.
2) Zamieszczenie informacji i ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Gminy www.adamow.pl w terminie od 12 marca do 17 kwietnia 2015 r. 
3) Opublikowanie ogłoszenia w gazecie Wspólnota Łukowska w dniu 31 marca 2015 r.
4) Ponadto w dniu 17 marca 2015 r. wystąpiono e-mailem o zgłoszenie uwag, opinii i propozycji do tekstu projektów dokumentów Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata 2016-2020 (z perspektywą do 2022 r.) oraz Strategii Rozwoju Turystyki Gminy Adamów na lata 2015-2020 do następujących przedsiębiorstw, instytucji i organizacji działających na terenie Gminy Adamów: Bank Spółdzielczy w Adamowie, Biblioteka Gminna, Dom Kultury, Gimnazjum w Adamowie, GOPS, SP ZOZ, Szkoła w Zakępiu, Zespół Szkół w Adamowie, Zespół Szkół w Woli Gułowskiej, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Adamowie, ZGK Adamów, Sala Bankietowa Magnolia w Woli Gułowskiej, Zajazd Wodzirej w Turzystwie, Spółdzielnia Socjalna Niedźwiadek w Adamowie, Klub Biegacza V-Max Adamów, LKS Sokół w Adamowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Adamowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Gułowskiej, Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół im. Gen. F. Kamińskiego w Adamowie, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Budziska, Stowarzyszenie Oświatowe „Kaganek” w Zakępiu, Stowarzyszenie Pamięci Czynu Bojowego Kleeberczyków, Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Adamów „Jedność” w Sobisce, Towarzystwo Przyjaciół Adamowa i Okolicy, Towarzystwo Przyjaciół Woli Gułowskiej, Młodzieżowa Rada Gminy Adamów, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Adamów, Zespół Modry Len z Adamowa, Koło Przyjaciół Tradycji Szalinówka z Hordzieżki, a także kilkunastu osób zaangażowanych w działalność społeczną.
3. Konsultacje zostały zorganizowane w ramach działań projektu: Razem jesteśmy najsilniejsi – wdrożenie modelu współpracy w 6 gminach powiatu łukowskiego realizowanego przez Fundację EOS w partnerstwie z Gminą Adamów i Gminą Krzywda.
4. Projekty konsultowanych dokumentów udostępnione były przez cały okres trwania konsultacji na stronie internetowej www.adamow.pl oraz w wersji drukowanej w siedzibie urzędu.
5. W wyniku postępowania konsultacyjnego nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące dokumentów.

Sprawozdanie przygotował: Tadeusz Osiński 
inspektor ds. promocji gminy
i współpracy z organizacjami pozarządowymi 
Adamów, 24 kwietnia 2015 r.

logoUrząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
Fax 25 755 31 67

Poprawny CSS!

E-mail adamow@adamow.pl
Wpłaty
Numer konta:
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Formularz kontaktowy

captcha