Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Łukowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020 – 2030 obejmująca: Miasto Łuków, Gminę Adamów, Gminę Krzywda, Gminę Łuków, Gminę Stanin, Miasto Stoczek Łukowski, Gminę Stoczek Łukowski, Gminę Wojcieszków.

19 sierpnia 2020

Szanowni Państwo,

zmieniająca się sytuacja gospodarcza, społeczna i środowiskowa stawia przed samorządami i ich mieszkańcami owe wyzwania rozwojowe. Jak sprawić żeby otaczająca nas przestrzeń była nie tylko atrakcyjnym terenem do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej ale jednocześnie obszarem o wysokiej jakości życia, w którym mieszkańcy mogą zaspokajać różnorodne potrzeby społeczne i zawodowe? Jakie działania należy podjąć w obliczu kryzysu wywołanego epidemią COVID-19?

W jakim kierunku mamy rozwijać nasze samorządy aby mieszkać w przyjaznym otoczeniu, dostosowanym do współczesnych wymogów i standardów? Jak współpracować z sąsiednimi gminami i realizować projekty partnerskie sprzyjające rozwojowi Łukowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Aby uzyskać odpowiedzi na te pytania należy zmierzyć się ze wspólnymi problemami i wyzwaniami oraz zdefiniować takie cele rozwoju, które wykorzystują wspólne szanse i potencjały samorządów. Dlatego też partnerzy (Miasto Łuków, Gmina Adamów, Gmina Krzywda, Gmina Łuków, Gmina Stanin, Miasto Stoczek Łukowski, Gmina Stoczek Łukowski, Gmina Wojcieszków) wspólnie zdecydowali o opracowaniu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Łukowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020 – 2030.

Ostatnie lata stały pod znakiem wielu inwestycji finansowanych zarówno ze środków europejskich, jak też środków własnych samorządów, a  zmiany w otaczającej nas przestrzeni  wpłynęły na podniesienie jakości życia mieszkańców miast i gmin.

Analiza dotychczasowych działań oraz nowe wyzwania dla naszych samorządów, wynikające ze zmieniającej się sytuacji gospodarczej i społecznej na poziomie kraju i województwa, stały się inspiracją dla władz samorządowych do podjęcia prac nad przygotowaniem wspólnej strategii rozwoju.

Ważnym aspektem decydującym o potrzebie opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Łukowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020 – 2030 są nowe uwarunkowania wynikające z celów i kierunków wsparcia jakie proponuje Komisja Europejska w ramach kolejnej perspektywy finansowej 2021 – 2027 oraz zmieniające się podejście do finansowania i współpracy z samorządami wynikające z polityk krajowych.

Prace nad Strategią prowadzone będą przy udziale mieszkańców dlatego też licząc na Państwa zaangażowanie zwracamy się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, która ma na celu zdiagnozowanie obecnej sytuacji oraz problemów obszaru ośmiu samorządów z terenu powiatu łukowskiego (Miasto Łuków, Gmina Adamów, Gmina Krzywda, Gmina Łuków, Gmina Stanin, Miasto Stoczek Łukowski, Gmina Stoczek Łukowski, Gmina Wojcieszków), a także wyznaczenie kierunków rozwoju obszaru do roku 2030.

Link do elektronicznej wersji ankiety: https://forms.gle/ceqEgLwUmsSRh2Au6

Formularz ankiety będzie aktywny do dnia 07 września 2020 r.

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 40 25 755 31 13 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Numer konta odpady komunalne
89 9202 0003 0000 0215 2000 0290

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki