艢wiadczenia za zakwaterowanie i wy偶ywienie obywateli Ukrainy

8 lipca 2022

Informacja, dotycz膮ca mo偶liwo艣ci z艂o偶enia wniosku o 艣wiadczenie pieni臋偶ne za zapewnienie zakwaterowania i wy偶ywienia obywatelom Ukrainy nieposiadaj膮cym numeru PESEL.

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszed艂 w 偶ycie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zwi膮zku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa艅stwa oraz niekt贸rych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umo偶liwiaj膮cy sk艂adanie wniosk贸w o 艣wiadczenie pieni臋偶ne za zapewnienie zakwaterowania i wy偶ywienia obywatelom Ukrainy nieposiadaj膮cym numeru PESEL.

Wnioski – kt贸re powinny obejmowa膰 okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. – czyli przed wprowadzeniem obowi膮zku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy –聽 nale偶y z艂o偶y膰 w okresie 14 dni od dnia wej艣cia w 偶ycie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)

Wnioski sk艂ada si臋 na formularzu wed艂ug wzoru wniosku o 艣wiadczenie pieni臋偶ne za zapewnienie zakwaterowania i wy偶ywienia obywatelom Ukrainy przebywaj膮cym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zwi膮zku z dzia艂aniami wojennymi, obowi膮zuj膮cego przed dniem
30 kwietnia 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

Wnioski z艂o偶one po 15 lipca 2022 r. nie b臋d膮 rozpatrywane.

Urz膮d Gminy Adam贸w

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adam贸w
Telefon 25 755 31 40 25 755 31 13 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wp艂aty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Numer konta odpady komunalne
89 9202 0003 0000 0215 2000 0290

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedzia艂ek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 艢roda : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Pi膮tek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki