UWAGA ROLNICY

9 stycznia 2019

Weszły w życie zmiany w ustawie z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340). Wprowadzono  limit zużycia oleju napędowego w odniesieniu do 1 dużej jednostki przeliczeniowej (DJP) bydła, w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu lub hodowli bydła, do którego przysługuje zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do tej produkcji. Aby skorzystać ze zwrotu podatku akcyzowego rolnik hodujący bydło winien do wniosku o zwrot podatku akcyzowego dołączyć dokument  wydany przez Kierownika Biura Powiatowego ARIMR zawierający  informację o wartości wskaźnika DJP dla bydła w swoim gospodarstwie celem dołączenia do wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

W związku z tym publikujemy treść wniosku, jaki należy złożyć do ARIMR ubiegając się o stosowny dokument.
WNIOSEK …PDF

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego 2019 r. …PDF


Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30

Przydatne linki