WIWAT MAJ

25 kwietnia 2018

W pierwszych dniach maja przypada szereg świąt i rocznic:

1.V – Międzynarodowe Święto Pracy lub inaczej Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, obchodzone corocznie 1 maja dla upamiętnienia i uznania osiągnięć klasy robotniczej. Święto zostało ustanowione w 1889 r. na pierwszym kongresie Drugiej Międzynarodówki w Paryżu. W Polsce pierwsze obchody Święta Pracy miały miejsce już w 1890 r.

W pierwszych dniach maja przypada szereg świąt i rocznic:

1.V – Międzynarodowe Święto Pracy lub inaczej Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, obchodzone corocznie 1 maja dla upamiętnienia i uznania osiągnięć klasy robotniczej. Święto zostało ustanowione w 1889 r. na pierwszym kongresie Drugiej Międzynarodówki w Paryżu. W Polsce pierwsze obchody Święta Pracy miały miejsce już w 1890 r.

2.V – Dzień Flagi Rzeczypospolitej to święto państwowe skupiające uwagę na symbolach państwowości polskiej, a w szczególności na Fladze RP, obchodzone w Polsce od 2004 r., na mocy ustawy Sejmu RP z dnia 20 lutego 2004 roku. Dzień Flagi Rzeczypospolitej ma na celu propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych, które na przestrzeni wieków podlegały zmianie.

3.V – 3 maja 1791 r. uchwalono pierwszą konstytucję w nowożytnej Europie, a drugą po amerykańskiej na świecie. Wyprzedziła trzecią na świecie konstytucję francuską. Konstytucja ta została uchwalona przez Sejm Czteroletni, który został zwołany w październiku 1788 r.

6.V – 6 maja 1539 r. król Zygmunt I Stary w dokumencie założycielskim napisał „My Zygmunt, z Bożej łaski Król Polski, … dowiedziawszy się o wyjątkowej wierności i zasługach braci rodzonych Adama i Hieronima Rusieckich… A więc dajemy im zezwolenie i możność założenia i erygowania od surowego, nowego korzenia miejscowości zwanej Jadaromin.” (obecnie Adamów)

Prosimy mieszkańców o wywieszenie flag państwowych na posesjach i balkonach./TO

logoUrząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
Fax 25 755 31 67

Poprawny CSS!

E-mail adamow@adamow.pl
Wpłaty
Numer konta:
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Formularz kontaktowy

captcha