WIWAT MAJ

25 kwietnia 2018

W pierwszych dniach maja przypada szereg świąt i rocznic:

1.V – Międzynarodowe Święto Pracy lub inaczej Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, obchodzone corocznie 1 maja dla upamiętnienia i uznania osiągnięć klasy robotniczej. Święto zostało ustanowione w 1889 r. na pierwszym kongresie Drugiej Międzynarodówki w Paryżu. W Polsce pierwsze obchody Święta Pracy miały miejsce już w 1890 r.

W pierwszych dniach maja przypada szereg świąt i rocznic:

1.V – Międzynarodowe Święto Pracy lub inaczej Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, obchodzone corocznie 1 maja dla upamiętnienia i uznania osiągnięć klasy robotniczej. Święto zostało ustanowione w 1889 r. na pierwszym kongresie Drugiej Międzynarodówki w Paryżu. W Polsce pierwsze obchody Święta Pracy miały miejsce już w 1890 r.

2.V – Dzień Flagi Rzeczypospolitej to święto państwowe skupiające uwagę na symbolach państwowości polskiej, a w szczególności na Fladze RP, obchodzone w Polsce od 2004 r., na mocy ustawy Sejmu RP z dnia 20 lutego 2004 roku. Dzień Flagi Rzeczypospolitej ma na celu propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych, które na przestrzeni wieków podlegały zmianie.

3.V – 3 maja 1791 r. uchwalono pierwszą konstytucję w nowożytnej Europie, a drugą po amerykańskiej na świecie. Wyprzedziła trzecią na świecie konstytucję francuską. Konstytucja ta została uchwalona przez Sejm Czteroletni, który został zwołany w październiku 1788 r.

6.V – 6 maja 1539 r. król Zygmunt I Stary w dokumencie założycielskim napisał „My Zygmunt, z Bożej łaski Król Polski, … dowiedziawszy się o wyjątkowej wierności i zasługach braci rodzonych Adama i Hieronima Rusieckich… A więc dajemy im zezwolenie i możność założenia i erygowania od surowego, nowego korzenia miejscowości zwanej Jadaromin.” (obecnie Adamów)

Prosimy mieszkańców o wywieszenie flag państwowych na posesjach i balkonach./TO

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 40 25 755 31 13 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Numer konta odpady komunalne
89 9202 0003 0000 0215 2000 0290

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki