Wójt Gminy

16 czerwca 2018

Sławomir Skwarek

Urodziłem się 25 listopada 1963 r. w Radzyniu Podlaskim. Mama Irena pracowała jako położna, natomiast tata Stanisław był lekarzem weterynarii. Mam dwójkę młodszego rodzeństwa: brata Jarosława oraz siostrę Izabelę, która kontynuuje tradycję rodzinną po ojcu i jest weterynarzem. Wczesne dzieciństwo spędziłem w Ulanie, skąd przeprowadziliśmy się do Adamowa. W wieku 6 lat rozpocząłem naukę w Szkole Podstawowej w Adamowie. Będąc w VI klasie razem z rodzicami, tuż po świętach Wielkanocnych, przeprowadziłem się do pobliskiego Stanina i tam kontynuowałem naukę w szkole podstawowej. W roku 1977 rozpocząłem edukację w Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Łukowie, w klasie humanistycznej. Do matury przystąpiłem w roku 1981. Zaraz po maturze otrzymałem propozycję pracy w Szkole Podstawowej w Jonniku. W kwietniu 1983 r. musiałem przerwać nauczanie dzieci, aby odbyć  Zasadniczą Służbę Wojskową w JW1223 w m. Koszalin. Po dwóch latach służby wróciłem do dawnych obowiązków w Szkole Podstawowej w Kujawach. Kilka lat później rozpocząłem studia na Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale Historycznym. Rok 1989 wprowadził bardzo wiele zmian nie tylko w ustroju państwa, ale również w moim życiu prywatnym. 3 czerwca poślubiłem Grażynę Hanus i razem zamieszkaliśmy w Adamowie. 1 września zmieniłem pracę i zacząłem pracować w Szkole Podstawowej w Burcu. W roku 1991 zostałem szczęśliwym ojcem, urodził się wtedy syn Michał Sławomir. Mając niespełna 30 lat w wyniku przeprowadzonego konkursu, 5 marca 1992 r. zostałem dyrektorem Szkoły Podstawowej w Burcu. W roku 1998 urodziła się moja córka Aleksandra Maria. W tym samym roku 11 października odbyły się wybory samorządowe, w których startowałem na radnego Rady Powiatu Łukowskiego z terenu gminy Wojcieszków. Uzyskałem najlepszy wynik w okręgu i zdobyłem mandat. Rada Powiatu Łukowskiego desygnowała mnie jako swojego przedstawiciela do Rady Społecznej SPZOZ w Łukowie, a Wojewoda Lubelski do Rady Społecznej SPZOZ w Adamowie. W roku 2000 rozpocząłem studia podyplomowe na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w zakresie „Zarządzania procesem rozwoju oświaty”. Rok później z mojej inicjatywy i przy współpracy lokalnej społeczności powstało Wiejskie Stowarzyszenie Oświatowo – Kulturalne „Przymierze”, które zostało organem prowadzącym Szkoły Podstawowej w Burcu. Była to pierwsza w powiecie i jedna z kilkunastu szkół na Lubelszczyźnie prowadzona przez stowarzyszenie. Prezesem stowarzyszenia „Przymierze” pozostawałem do 31 grudnia 2014 r. W 2002 r. postanowiłem wziąć udział w kolejnych wyborach samorządowych, lecz tym razem kandydowałem na Wójta Gminy Adamów. W wyniku głosowania otrzymałem 38,97% poparcia. W roku 2006 podjąłem bardzo ważną decyzję i po raz drugi ubiegałem się o urząd Wójta, jak również o mandat radnego Rady Gminy Adamów. Decyzją 52,33% osób głosujących zostałem wybrany na Wójta Gminy Adamów oraz uzyskałem mandat radnego z wynikiem 5,47% głosów. 4 grudnia złożyłem ślubowanie i objąłem urząd Wójta Gminy Adamów. Praca Wójta pochłania mnóstwo czasu i energii, ale udzielam się również w innych organizacjach m.in. LGD „Razem ku lepszej przyszłości”, gdzie w latach 2010 – 2014 byłem członkiem Zarządu LGD „Razem”, Ochotniczej Straży Pożarnej, Klubie Biegacza V-Max. Kolejne wybory odbyły się 21 listopada 2010 r. Wśród trzech kandydatów otrzymałem najlepszy wynik (66,58%) i przez następne 4 lata pełniłem funkcję Wójta. Ostatnie wybory samorządowe z dnia 16 listopada 2014 r. również przyniosły wygraną. W tym przypadku musiałem przezwyciężyć czterech kontrkandydatów. Uzyskałem 50,55% głosów. Pomimo wielu obowiązków zawsze znajduję czas dla mojej największej życiowej pasji jaką jest sport. Nie wyobrażam sobie wakacji bez wyprawy rowerowej po Polsce albo wolnego poranka lub popołudnia bez biegania.