Wójt Gminy Adamów Karol Ponikowski

16 czerwca 2018

Karol Ponikowski urodził się 19 czerwca 1980 r. w Łukowie. Od dziecka związany z Adamowem.
Absolwent historii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości budżetowej, wiedzy o społeczeństwie oraz zarządzania w oświacie. W 2004 r. rozpoczął pracę jako nauczyciel w Zespole Szkół im. Gen. Franciszka Kamińskiego w Adamowie, a w latach 2010 -2011 był wicedyrektorem tej placówki. W okresie pomiędzy 2014 a 2018 rokiem był dyrektorem Domu Kultury- Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej, podczas, którego był organizatorem i pomysłodawcą licznych wydarzeń i uroczystości o tematyce historycznej i patriotycznej. Działalność samorządową rozpoczął w 2007 roku, kiedy w następstwie uzupełniających wyborów został radnym gminnym. W latach 2010 – 2014 był wiceprzewodniczącym Rady Gminy Adamów. W kadencji 2014 – 2018 pełnił mandat radnego Rady Powiatu Łukowskiego, w której przewodniczył Komisji Rewizyjnej. W wyborach samorządowych w 2018 r. uzyskał 1766 głosów, co przełożyło się na blisko 65% poparcie i objął stanowisko Wójta Gminy Adamów. Karol Ponikowski związany był z działalnością licznych stowarzyszeń, szczególnie z LKS „Sokół” Adamów. Jako historyk zajmował się dziejami regionu. Jest współautorem książki „Ocalić od zapomnienia. Śladami ostatniej bitwy kampanii polskiej 1939 r.” oraz licznych artykułów.