WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2017

15 lutego 2017

Wójt Gminy Adamów informuje, że  na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Adamów w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku swoje oferty złożyły:
1. Ludowy Klub Sportowy „Sokół” w Adamowie na realizację zadania „Rozwój sportu młodzieżowego poprzez zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu Gminy Adamów – całkowity koszt zadania 78 650,00 zł.
2. Klub Biegacza V-Max Adamów     na realizację zadania „Biegaj na V-Max” – całkowity koszt zadania 14 973,00 zł.
Oferty uzyskały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną komisji konkursowej. Dofinansowanie na realizację zaplanowanych działań otrzymają oba Kluby.

Zarządzenie Nr 19/17 Wójta Gminy Adamów z dnia 9 lutego 2017 r. ..PDF

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30

Przydatne linki