WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2018

26 lutego 2018

Wójt Gminy Adamów informuje, że na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Adamów w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku swoje oferty złożyły:

  1. Ludowy Klub Sportowy „Sokół” w Adamowie na realizację zadania „Organizacja szkolenia dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej na obiektach sportowo-rekreacyjnych Gminy Adamów”  – całkowity koszt zadania 84 150,00 zł.
  2. Klub Biegacza V-Max Adamów na realizację zadania „Biegaj z V-Max” – całkowity koszt zadania 19 548,00 zł.

Złożone oferty uzyskały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną komisji konkursowej. Oba Kluby otrzymają dofinansowanie na realizację zaplanowanych działań.

Zarządzenie Nr 12/18 Wójta Gminy Adamów z dnia 21 lutego 2018 roku …PDF

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 40 25 755 31 13 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Numer konta odpady komunalne
89 9202 0003 0000 0215 2000 0290

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki