XLI sesja Rady Gminy

20 czerwca 2022

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz膮dzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559) zwo艂uj臋 na dzie艅 28 czerwca 2022 r. /wtorek/ na godzin臋 1600 w Domu Kultury 鈥 Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyk贸w w Woli Gu艂owskiej XLI sesj臋 Rady Gminy Adam贸w z nast臋puj膮cym porz膮dkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocno艣ci obrad.
 2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
 3. Przyj臋cie protoko艂u obrad XL sesji Rady Gminy.
 4. Informacja W贸jta Gminy z bie偶膮cej dzia艂alno艣ci.
 5. Interpelacje i wnioski radnych.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 7. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Adam贸w za 2021 rok.
 8. Debata nad raportem o stanie gminy.
 9. Podj臋cie uchwa艂y w sprawie udzielenia W贸jtowi Gminy wotum zaufania.
 10. Przedstawienie:
 • sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania bud偶etu Gminy Adam贸w za 2021 rok,
 • uchwa艂y Sk艂adu Orzekaj膮cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie zaopiniowania przed艂o偶onego przez W贸jta Gminy Adam贸w sprawozdania z wykonania bud偶etu gminy za 2021 r.,
 • uchwa艂y Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Adam贸w w sprawie zaopiniowania wykonania bud偶etu Gminy Adam贸w za 2021 r. i wniosku o udzielenie absolutorium W贸jtowi Gminy Adam贸w za 2021 rok,
 • uchwa艂y Sk艂adu Orzekaj膮cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Adam贸w w sprawie absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu za 2021 r.
 1. Podj臋cie uchwa艂:
 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu Gminy Adam贸w za 2021 rok,
 • w sprawie udzielenia W贸jtowi Gminy Adam贸w absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu za 2021 rok,
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • w sprawie zmian w bud偶ecie na rok 2022,
 • w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaj贸w i wysoko艣ci stypendi贸w sportowych dla os贸b fizycznych zamieszka艂ych na terenie Gminy Adam贸w,
 • w sprawie zmiany Programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Gminy Adam贸w na 2022 rok,
 • w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w pi膮tki i soboty przez rolnik贸w i ich domownik贸w oraz uchwalenia regulaminu okre艣laj膮cego zasady prowadzenia tego handlu,
 • w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego wraz ze zwi膮zanym z nim udzia艂em w nieruchomo艣ci wsp贸lnej.
 1. Zamkni臋cie sesji.

Przewodnicz膮ca Rady Gminy

/-/ Anna Bartosiewicz

Sesja online …

Urz膮d Gminy Adam贸w

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adam贸w
Telefon 25 755 31 40 25 755 31 13 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wp艂aty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Numer konta odpady komunalne
89 9202 0003 0000 0215 2000 0290

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedzia艂ek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 艢roda : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Pi膮tek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki