Zaczynają się wybory sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Adamów

15 stycznia 2019

Wójt Gminy Adamów, działając na podstawie § 6 statutów sołectw, w związku z uchwałą Nr III/18/18 Rady Gminy Adamów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów organów sołectw informuje, że zwołał  wyborcze zebrania wiejskie w sołectwach:

Kalinowy Dół na dzień 23 stycznia 2019 r. na godzinę 1600 w Domu Kultury Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej,

Dąbrówka na dzień 23 stycznia 2019 r. na godzinę 1600 w Domu Kultury Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej,

Wola Gułowska na dzień 23 stycznia 2019 r. na godzinę 1730 w Domu Kultury Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej.

Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszystkie osoby stale zamieszkałe na terenie Sołectwa posiadające czynne prawo wyborcze.

Zebranie jest prawomocne, jeżeli uczestniczy w nim osobiście 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa. Jeśli w pierwszym terminie nie zebrała się wystarczająca liczba mieszkańców Zebranie Wiejskie odracza się o 15 minut, po upływie których zebranie – bez względu na liczbę uczestników uprawnionych do głosowania – jest prowadzone i jest zdolne do podejmowania uchwał.

Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej są wybierani w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów – stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

Zebrania wyborcze w kolejnych sołectwach zaplanowane są w okresie od 28 stycznia do 11 lutego 2019 roku.

logoUrząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
Fax 25 755 31 67

Poprawny CSS!

E-mail adamow@adamow.pl
Wpłaty
Numer konta:
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Formularz kontaktowy

captcha