Zawiadomienie X zwyczajna sesja Rady Gminy Adamów

3 lipca 2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję na dzień 10 lipca 2019 r./środa/ na godzinę 1400 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Adamowie X zwyczajną sesję Rady Gminy Adamów z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu obrad IX sesji Rady Gminy.

4. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności.

5. Interpelacje i wnioski radnych.

6. Podjęcie uchwał:

– w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,

– w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Adamów,

– w sprawie dostosowania nazwy szkoły policealnej w Adamowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Gen. Franciszka Kamińskiego w Adamowie,

– w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

– w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.

7. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

8. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

     /-/ Anna Bartosiewicz

Link online: https://youtu.be/j8vL71dyu68

Sesja Rady Gminy Adamów na żywo:

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30

Przydatne linki