Zawiadomienie XLVII sesja Rady Gminy Adam贸w

1 grudnia 2022

Adam贸w, 29 listopada 2022 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz膮dzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559) zwo艂uj臋 na dzie艅 6 grudnia 2022 r. /wtorek/ na godzin臋 14.00 w sali konferencyjnej Urz臋du Gminy Adam贸w XLVII sesj臋 Rady Gminy Adam贸w z nast臋puj膮cym porz膮dkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocno艣ci obrad.
 2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
 3. Wr臋czenie nowo wybranej radnej za艣wiadczenia o wyborze.
 4. Z艂o偶enie 艣lubowania przez radn膮 wed艂ug tre艣ci okre艣lonej w art. 23a ust. 1 ustawy o samorz膮dzie gminnym.
 5. Przyj臋cie protoko艂u obrad XLV sesji Rady Gminy.
 6. Przyj臋cie protoko艂u obrad XLVI sesji Rady Gminy.
 7. Informacja W贸jta Gminy z bie偶膮cej dzia艂alno艣ci.
 8. Interpelacje i wnioski radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 10. Podj臋cie uchwa艂:
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • w sprawie zmian w bud偶ecie na rok 2022,
 • w sprawie zaci膮gni臋cia kredytu d艂ugoterminowego na sp艂at臋 wcze艣niej zaci膮gni臋tych zobowi膮za艅 z tytu艂u kredyt贸w oraz finansowanie planowanego deficytu bud偶etu Gminy Adam贸w na 2022 rok,
 • w sprawie obni偶enia 艣redniej ceny skupu 偶yta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2023 rok,
 • w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci obowi膮zuj膮cych na terenie gminy Adam贸w,
 • w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci rocznych stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych obowi膮zuj膮cych na terenie gminy Adam贸w,
 • w sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy Gminy Adam贸w z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.聽 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023,
 • w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu b臋d膮cej podstaw膮 do ustalenia zwrotu rodzicom/opiekunom prawnym koszt贸w przewozu dzieci niepe艂nosprawnym do plac贸wek o艣wiatowych, o kt贸rych mowa w art. 32 ust. 6 i art.39 ust.4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o艣wiatowe,
 • w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie nieruchomo艣ci w drodze umowy

przekazania nieruchomo艣ci zawartej w trybie art. 9021 Kodeksu cywilnego.

 1. Zamkni臋cie sesji.

Przewodnicz膮ca Rady Gminy

/-/ Bo偶ena Babiuch

Sesja online …

Urz膮d Gminy Adam贸w

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adam贸w
Telefon 25 755 31 40 25 755 31 13 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wp艂aty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Numer konta odpady komunalne
89 9202 0003 0000 0215 2000 0290

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedzia艂ek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 艢roda : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Pi膮tek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki