Zawiadomienie XVIII zwyczajna sesja Rady Gminy Adamów

8 stycznia 2020

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję na dzień 15 stycznia 2020 r. /środa/ na godzinę 14:00  w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Adamowie XVIII zwyczajną sesję Rady Gminy Adamów z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu obrad XVII sesji Rady Gminy.
  4. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności.
  5. Interpelacje i wnioski radnych.
  6. Podjęcie uchwał

– w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

– w sprawie zmian w  budżecie gminy na rok 2020,

– w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,

– w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z Placu Niedźwiedziego w Adamowie,

– w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

  1. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
  2. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gmi

  /-/ Anna Bartosiewicz

Sesja online …

logoUrząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
Fax 25 755 31 67

Poprawny CSS!

E-mail adamow@adamow.pl
Wpłaty
Numer konta:
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Formularz kontaktowy

captcha