Zawiadomienie XVIII zwyczajna sesja Rady Gminy Adamów

8 stycznia 2020

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję na dzień 15 stycznia 2020 r. /środa/ na godzinę 14:00  w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Adamowie XVIII zwyczajną sesję Rady Gminy Adamów z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu obrad XVII sesji Rady Gminy.
  4. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności.
  5. Interpelacje i wnioski radnych.
  6. Podjęcie uchwał

– w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

– w sprawie zmian w  budżecie gminy na rok 2020,

– w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,

– w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z Placu Niedźwiedziego w Adamowie,

– w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

  1. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
  2. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gmi

  /-/ Anna Bartosiewicz

Sesja online …

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 40 25 755 31 13 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Numer konta odpady komunalne
89 9202 0003 0000 0215 2000 0290

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki