Zawiadomienie XX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Adamów

7 maja 2020

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję na dzień 12 maja 2020 r. /wtorek/ na godzinę 14: 00 w Zespole Szkół im. Gen. Franciszka Kamińskiego w Adamowie (łącznik) XX nadzwyczajną sesję Rady Gminy Adamów z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności.
  4. Podjęcie uchwał:

– w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

– w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020,

– w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

– w sprawie ustalenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

  1. Zamknięcie sesji.

 

XX sesja Rady Gminy Adamów, z powodu epidemii koronawirusa ma charakter nadzwyczajny. Została zwołana ze względu na konieczność podjęcia niezbędnych uchwał. Zostali o niej powiadomieni członkowie Rady Gminy, natomiast zrezygnowano z zawiadamiania sołtysów oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Adamów, aby do minimum ograniczyć liczbę osób biorących bezpośredni udział w obradach. Istnieje możliwość obserwowania obrad Rady Gminy on-line.

Sesja online …

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 40 25 755 31 13 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Numer konta odpady komunalne
89 9202 0003 0000 0215 2000 0290

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki