Zawiadomienie XXIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Adam贸w

11 sierpnia 2020

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz膮dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z p贸藕n. zm.) zwo艂uj臋 na dzie艅 17 sierpnia 2020 r. /poniedzia艂ek/ na godzin臋 14: 00 w Zespole Szk贸艂 im. Gen. Franciszka Kami艅skiego w Adamowie XXIII nadzwyczajn膮 sesj臋 Rady Gminy Adam贸w z nast臋puj膮cym porz膮dkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
 3. Informacja W贸jta Gminy z bie偶膮cej dzia艂alno艣ci.
 4. Sprawozdanie z realizacji programu rewitalizacji.
 5. Podj臋cie uchwa艂:
 • w sprawie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2020 rok,
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 艁ukowskiemu,
 • w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi 艁ukowskiemu,
 • w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie okre艣lenia przystank贸w komunikacyjnych oraz warunk贸w i zasad korzystania z udost臋pnionych dla wszystkich operator贸w i聽przewo藕nik贸w przystank贸w komunikacyjnych, dla kt贸rych w艂a艣cicielem lub zarz膮dzaj膮cym jest gmina Adam贸w,
 • w sprawie okre艣lenia zasad zbywania, wynajmowania, wydzier偶awiania, oddawania w聽u偶ytkowanie oraz u偶yczenie aktyw贸w trwa艂ych Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w Adamowie,
 • w sprawie ustalenia zasad wynajmu i odp艂atno艣ci za wynajem pomieszcze艅 w聽plac贸wkach o艣wiatowych, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest gmina Adam贸w,
 • w sprawie okre艣lenia 艣redniej ceny jednostki paliwa w gminie w roku szkolnym 2020/2021,
 • w sprawie wyra偶enia zgody na ustanowienie s艂u偶ebno艣ci przesy艂u na nieruchomo艣ciach stanowi膮cych w艂asno艣膰 gminy Adam贸w.
 1. Zamkni臋cie sesji.

Przewodnicz膮ca Rady Gminy

聽 /-/ Anna Bartosiewicz

Sesja Rady Gminy Adam贸w online ….

Urz膮d Gminy Adam贸w

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adam贸w
Telefon 25 755 31 40 25 755 31 13 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wp艂aty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Numer konta odpady komunalne
89 9202 0003 0000 0215 2000 0290

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedzia艂ek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 艢roda : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Pi膮tek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki