Zawiadomienie XXIX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Adam贸w

24 marca 2021

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz膮dzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z p贸藕n. zm.) zwo艂uj臋 na dzie艅 30 marca 2021 r. /wtorek/ na godzin臋 1400 w sali konferencyjnej Urz臋du Gminy Adam贸w XXIX nadzwyczajn膮 sesj臋 Rady Gminy Adam贸w z nast臋puj膮cym porz膮dkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocno艣ci obrad.
 2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
 3. Przyj臋cie protoko艂u obrad XXVIII sesji Rady Gminy.
 4. Informacja W贸jta Gminy z bie偶膮cej dzia艂alno艣ci.
 5. Sprawozdanie cz臋艣ciowe za lata 2019-2020 z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Adam贸w na lata 2019-2022.
 6. Sprawozdanie za 2020 rok z dzia艂alno艣ci Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Adamowie, realizacji zada艅 i potrzeb z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeb w zakresie pomocy spo艂ecznej. Ocena zasob贸w pomocy spo艂ecznej.
 7. Podj臋cie uchwa艂:
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • w sprawie zmian w bud偶ecie na 2021 rok,
 • w sprawie dopuszczenia zap艂aty podatk贸w i op艂at stanowi膮cych dochody bud偶etu Gminy Adam贸w za pomoc膮 innego instrumentu p艂atniczego,
 • w sprawie okre艣lenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,
 • w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Adam贸w,
 • w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szk贸艂 podstawowych prowadzonych przez Gmin臋 Adam贸w oraz okre艣lenia granic obwod贸w publicznych szk贸艂 podstawowych,
 • w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddzia艂贸w przedszkolnych w聽szko艂ach podstawowych prowadzonych przez Gmin臋 Adam贸w,
 • w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂aty za pobyt dziecka w Samorz膮dowym 呕艂obku w聽Adamowie oraz ustalenia maksymalnej kwoty op艂aty za wy偶ywienie dziecka w聽偶艂obku,
 • w sprawie uchwalenia Statutu Zespo艂u Obs艂ugi Plac贸wek O艣wiatowych w Adamowie,
 • w sprawie wsp贸lnej obs艂ugi finansowo-ksi臋gowej, administracyjnej i organizacyjnej dla samorz膮dowych jednostek organizacyjnych Gminy Adam贸w,
 • w sprawie wprowadzenia zwolnie艅 z podatku od nieruchomo艣ci.
 1. Zamkni臋cie sesji.

Przewodnicz膮ca Rady Gminy

聽聽聽聽聽聽 /-/ Anna Bartosiewicz

Urz膮d Gminy Adam贸w

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adam贸w
Telefon 25 755 31 40 25 755 31 13 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wp艂aty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Numer konta odpady komunalne
89 9202 0003 0000 0215 2000 0290

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedzia艂ek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 艢roda : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Pi膮tek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki