Zawiadomienie XXV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Adam贸w

10 listopada 2020

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz膮dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z p贸藕n. zm.) zwo艂uj臋 na dzie艅 13 listopada 2020 r. /pi膮tek/ na godzin臋 900 w Zespole Szk贸艂 im. Gen. Franciszka Kami艅skiego w Adamowie (艂膮cznik) XXV nadzwyczajn膮 sesj臋 Rady Gminy Adam贸w z nast臋puj膮cym porz膮dkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocno艣ci obrad.
 2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
 3. Informacja W贸jta Gminy z bie偶膮cej dzia艂alno艣ci.
 4. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania bud偶etu gminy i informacji o kszta艂towaniu si臋 wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorz膮dowych instytucji kultury za pierwsze p贸艂rocze 2020 roku.
 5. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zada艅 o艣wiatowych gminy za rok szkolny 2019/2020.
 6. Przedstawienie informacji z analizy o艣wiadcze艅 maj膮tkowych z艂o偶onych przez osoby zobowi膮zane do ich z艂o偶enia
 7. Podj臋cie uchwa艂:
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • w sprawie zmian w bud偶ecie gminy na 2020 rok,
 • w sprawie zaci膮gni臋cia kredytu d艂ugoterminowego na sp艂at臋 zaci膮gni臋tych zobowi膮za艅 z tytu艂u kredyt贸w oraz finansowanie planowanego deficytu bud偶etu Gminy Adam贸w na 2020 r.,
 • w sprawie uchwalenia 鈥濺egulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Adam贸w鈥,
 • w sprawie terminu, cz臋stotliwo艣ci i trybu uiszczania op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • w sprawie zarz膮dzenia poboru op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasent贸w i okre艣lenia wysoko艣ci wynagrodzenia za inkaso,
 • w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owego sposobu i zakresu 艣wiadczenia us艂ug w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci i zagospodarowania tych odpad贸w,
 • w sprawie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci, na kt贸rych nie zamieszkuj膮 mieszka艅cy,
 • w sprawie ustalenia g贸rnych stawek op艂at ponoszonych przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci, kt贸rzy nie s膮 zobowi膮zani do ponoszenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz g贸rnej stawki op艂aty ponoszonej przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci za us艂ugi w zakresie opr贸偶niania zbiornik贸w bezodp艂ywowych i transportu nieczysto艣ci ciek艂ych,
 • w sprawie ustalenia op艂aty za pojemnik lub worek o okre艣lonej pojemno艣ci,
 • w sprawie obni偶enia 艣redniej ceny skupu 偶yta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 r.,
 • w sprawie uchwalenia rocznego programu wsp贸艂pracy Gminy Adam贸w z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i wolontariacie na 2021 rok.
 1. Zamkni臋cie sesji.

Przewodnicz膮ca Rady Gminy

/-/ Anna Bartosiewicz

Urz膮d Gminy Adam贸w

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adam贸w
Telefon 25 755 31 40 25 755 31 13 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wp艂aty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Numer konta odpady komunalne
89 9202 0003 0000 0215 2000 0290

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedzia艂ek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 艢roda : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Pi膮tek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki