ZESPÓŁ „ZAWSZE RAZEM” NA 42 SEJMIKU WIEJSKICH ZESPOŁÓW TEATRALNYCH

23 czerwca 2015

W niedzielę 21 czerwca zespół wielopokoleniowy „ Zawsze Razem” z Woli Gułowskiej, zaprezentował się na 42 Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Stoczku Łukowskim w widowisku obrzędowym pt.:” Jutro święty Janek”. ( Autor tekstu- Zofia Kozłowska z wykorzystaniem tekstów Krystyny Hoduń).

W niedzielę 21 czerwca zespół wielopokoleniowy „ Zawsze Razem” z Woli Gułowskiej, zaprezentował się na 42 Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Stoczku Łukowskim w widowisku obrzędowym pt.:” Jutro święty Janek”. ( Autor tekstu- Zofia Kozłowska z wykorzystaniem tekstów Krystyny Hoduń).
Sejmik w Soczku Łukowskim jest imprezą o zasięgu regionalnym – na scenie prezentują się najlepsze teatry wiejskie z  pięciu województw północno – wschodniej Polski, a laureaci przeglądu uczestniczą w ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie. O randze tej imprezy i jej wartości dla kultury narodowej świadczy fakt, ze  Sejmik jest objęty patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Lubelskiego i  Starosty Łukowskiego.
Współorganizatorami Sejmiku są: Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Teatralnej w Warszawie,  Wojewódzki Ośrodek  Kultury w  Lublinie, Łukowski Ośrodek  Kultury w Łukowie, Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski i  Miejski Ośrodek Kultury w Stoczku Łukowskim.
Zespół „ Zawsze Razem” już po raz drugi zdobył nominację do Sejmiku w Stoczku Łukowskim. W 2010 roku zaprezentował się po raz pierwszy w widowisku „Wielki Piątek” i został laureatem XXVII Ogólnopolskiego Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Tarnogrodzie.
Zespół działa przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Adamowie i tworzą go członkinie zespołu śpiewaczego „Polne Kwiaty” i młodzież grupy teatralnej „Talia”, działającej przy Filii Bibliotecznej w Woli Gułowskiej. Zespół łączy wspólna pasja tworzenia teatru obrzędowego, ukazująca sceny z życia tradycyjnej polskiej wsi. W swoim repertuarze posiada takie widowiska jak: „Okrężne u sołtysa”, Chrzciny u Maciejów”, „U Maciejów przed odpustem”,” Wielki Piątek” i wiele innych scenek kabaretowych związanych z życiem dawnej wsi. Kierownikiem zespołu i reżyserem widowisk jest p. Zofia Kozłowska.

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 40 25 755 31 13 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Numer konta odpady komunalne
89 9202 0003 0000 0215 2000 0290

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki