Zespoły i kapele

16 czerwca 2018

MODRY LEN Z KAPELĄ  

 Zespół śpiewaczy założony w 1963 r. przy Kole Gospodyń Wiejskich w Adamowie, a kapela w grudniu 2010 r. Obecną nazwę przyjął w 2010 r. od piosenki o takim tytule.   Grupa popularyzuje lokalne tradycje folklorystyczne i obrzędowość, a jej sztandarową imprezą są „Kusaki” organizowane cyklicznie od 2006 r. Za widowisko „Wesele na wsi” oraz „Prządki” otrzymał główną nagrodę Centrum Kultury w Siedlcach. Zespół występował min.: na dożynkach wojewódzkich w Lublinie i w Łukowie, w skansenie w Lublinie, w Centrum Kultury w Łukowie, Puławach oraz dla Polonii w Wilnie. Bierze udział w tradycyjnych imprezach gminnych: Kusaki, Dni Adamowa i Okolicy i inne. Wyróżniony na eliminacjach kapel i śpiewaków ludowych w Kąkolewnicy i w Kazimierzu Dolnym. Nagrał dwa utwory na płycie Grupy i Zespoły Śpiewacze Obszaru Lokalnej Grupy Działania „Razem ku Lepszej Przyszłości”. Za swoje występy otrzymał liczne nagrody i dyplomy, a scenki kabaretowe „Modrego Lnu” są szeroko znane.

 

POLNE KWIATY  

Zespół powstał w 1985 r. z inicjatywy przewodniczącej KGW Stefanii Cąkała. Pierwotna nazwa Gułowianki, zmieniona na Polne Kwiaty. Zespół brał udział w Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym (1992), w Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie (2010), prezentował Tradycje Wielkanoce w Muzeum Etnograficznym Warszawie (1993, 1994). Występował na dożynkach diecezjalnych w Woli Gułowskiej oraz dożynkach wojewódzkich w Łukowie z widowiskiem „Obrzęd Dożynkowy”. Uczestniczy w różnorodnych regionalnych przeglądach, uroczystościach i imprezach folklorystycznych: Jesienne Spotkania, Spotkania przy Źródełku, Ludowe Śpiewy Religijne, Dni Folkloru, Kusaki, Wielki Piątek, U Maciejów przed Odpustem, Tradycje Wielkanocne, Wesele Ludowe, Dni Adamowa i Okolicy. Nagrał pieśni ludowe do filmu o dzieciństwie Henryka Sienkiewicza oraz dwa utwory na płycie Grupy i Zespoły Śpiewacze Obszaru Lokalnej Grupy Działania „Razem ku Lepszej Przyszłości”. Za swoją działalność zespół uhonorowany licznymi nagrodami i dyplomami. Ma siedzibę w Domu Kultury – Pomniku Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej.

 

KOŁO PRZYJACIÓŁ TRADYCJI „SZALINÓWKA”  

 

Zespół został założony w grudniu 2006 r. dzięki staraniom Haliny Czarneckiej oraz Iwony Cieślak. Nazwa pochodzi od tradycyjnie noszonej na wsi chusty. Znakiem rozpoznawczym zespołu jest chusta (szalinówka) w dominującym czerwonym kolorze noszona do stroju w kolorze zielonym. Grupa popularyzuje tradycje folklorystyczne i obrzędowość ze szczególnym uwzględnieniem piosenek. Członkinie zespołu zbierają i przechowują przedmioty sztuki ludowej, organizują spotkania z ciekawymi ludźmi. Grupa śpiewacza promuje swoją miejscowość oraz gminę na festynach lokalnych oraz wyjazdowych. Zbiera, spisuje teksty dawnych piosenek, aby ocalić je od zapomnienia. Zespół prezentuje piosenki ludowe z regionu lubelskiego, polskie piosenki z lat 60-90. Występowali min.: na zjeździe socjologów w Nałęczowie, Dożynkach Wojewódzkich w Janowie Lubelskim, w Jeleńcu, Kolembrodach, Krzywdzie, Serokomli, Świdrach, Wojcieszkowie. Zespół był współorganizatorem uroczystości z okazji 500-lecia Hordzieżki, nagrał cztery utwory na płycie Grupy i Zespoły Śpiewacze Obszaru Lokalnej Grupy Działania „Razem ku Lepszej Przyszłości”. Uhonorowany licznymi nagrodami i dyplomami.
ZAWSZE RAZEM
Zespół Obrzędowy „Zawsze Razem” powstał w 2008 roku przy Domu Kultury w Woli Gułowskiej z inicjatywy ówczesnego dyrektora Artura Sępocha i instruktora teatralnego Zofii Kozłowskiej. Jest wielopokoleniowym zespołem teatralnym, a jego członków łączy wspólna pasja tworzenia teatru obrzędowego. Zespół kultywuje i przekazuje młodemu pokoleniu dawne zwyczaje, tradycje i obrzędy ludowe, wyrosłe na gruncie tradycji chrześcijańskiej związanej z cyklem przyrody i zwyczajów rodzinnych zakorzenionych w porach roku, pracach rolnych i rozrywce. W swoim repertuarze zespół posiada m.in. widowiska: „Wielki Piątek”, „Okrężne u Sołtysa”, „U Maciejów przed odpustem”, „Jutro Święty Janek”, „Palmowo Niedziela”, „Kusaki”, „U Maciejów na Zielnu” czy „Chrzciny u Maciejów”. Swoją działalnością promuje nasz region i gminę na przeglądach, festynach i konkursach. Uhonorowany licznymi dyplomami i nagrodami, m. in.: XXVII Ogólnopolskiego Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Tarnogrodzie, 42 Międzywojewódzkiego Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Stoczku Łukowskim czy XVI Spotkań Teatrów Wiejskich w Sitnie.