Zwrot podatku akcyzowego za 2020 rok

29 stycznia 2020

Wójt Gminy Adamów informuje, że od 3 lutego 2020 r. producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystanego do upraw rolnych oraz do chowu lub hodowli bydła.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej producenci rolni mogą składać na parterze budynku Urzędu Gminy Adamów, w terminie:

  • od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r.

Do wniosku należy  dołączyć faktury  VAT   stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1sierpnia 2019 r. do  31 stycznia 2020 r. oraz w przypadku posiadania bydła informację z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP) w gospodarstwie za 2019 rok.

Określenie limitu zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r.

Limit zwrotu przysługującego producentowi rolnemu określa się na cały rok na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Kwotę limitu określa się w następujący sposób:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych, oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2020 roku – 100 l
Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2020 roku – 1,00 zł

Pieniądze wypłacane będą w terminie: do końca kwietnia 2020 r. gotówką w kasie Urzędu Gminy Adamów lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Wzór wniosku …PDF

Załącznik nr 1 RODO …PDF

Załącznik nr 2 Oświadczenie PKD …PDF

Załącznik nr 3 Oświadczenie użytkowanie … PDF

Załącznik nr 4 Zestawienie faktur … PDF

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30

Przydatne linki