Punkty wydawania tabletek jodku potasu w Gminie Adamów

14 października 2022

Gmina Adamów otrzymała od wojewody zestaw tabletek ze stabilnym jodkiem potasu. Informujemy, że są to działania prewencyjne. Zgodnie z komunikatem MSWiA na chwilę obecną zagrożenie radiacyjne nie występuje. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. Wydawanie tabletek nastąpi po decyzji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o konieczności wydawania tabletek z jodkiem potasu mieszkańcom.

Do tego momentu punkty wydawania  tabletek jodku potasu pozostają nieczynne.

W sytuacji uruchomienia akcji dystrybucji tabletki jodku potasu będą wydawane w następujących punktach:

  1. Gminna Biblioteka Publiczna w Adamowie, ul. gen. Franciszka Kleeberga 5C, 21-412 Adamów
  2. Ośrodek Zdrowia w Adamowie, ul. gen. Franciszka Kleeberga 36, 21-412 Adamów
  3. Świetlica wiejska w Gułowie, Gułów 48A, 21-412 Adamów
  4. Budynek komunalny w Hordzieżce, Hordzieżka 60, 21-412 Adamów
  5. Szkoła w Zakępiu, Zakępie 17A, 21-412 Adamów
  6. Ośrodek Zdrowia w Woli Gułowskiej, Wola Gułowska 66, 21-412 Adamów
  7. Świetlica wiejska w Sobisce, Sobiska 4, 21-412 Adamów
  8. Świetlica wiejska w Budziskach, Budziska 28A, 21-412 Adamów
  9. Świetlica wiejska w Żurawcu, Żurawiec 19, 21-412 Adamów
  10. Świetlica wiejska w Lipinach, Lipiny 24A, 21-412 Adamów

 

W celu sprawnego zaopatrzenia wszystkich mieszkańców oraz uniknięcia ewentualnych kolejek zalecamy, aby udać się do punktów najbliższych miejsca zamieszkania.

Więcej informacji na temat preparatu można uzyskać z załączonej poniżej ulotki.

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 40 25 755 31 13 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Numer konta odpady komunalne
89 9202 0003 0000 0215 2000 0290

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki