Petycje

Wniosek o udost臋pnienie informacji publicznej – Inicjatywa- dbajmy o Jawnos虂c虂 i Transparentnos虂c虂 w Gminach – Zmieniajmy Gminy na Lepsze-zdrowie

Kierownik Jednostki Samorz膮du Terytorialnego (dalej JST) – w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz膮dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz....

11 sierpnia 2020

Petycja w sprawie wykonania rekonesansu w obszarze zwi膮zanym z udost臋pnianiem p艂yn贸w do dezynfekcji oraz zaplanowanie post臋powania, kt贸rego przedmiotem b臋dzie zam贸wienie p艂yn贸w do dezynfekcji r膮k

II – Petycja Odr臋bna – procedowana w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) – dla u艂atwienia i zmniejszenia biurokracji do艂膮czamy j膮 do niniejszego wniosku. Nie jest to...

3 sierpnia 2020

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 roku

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870 podaje si臋 informacj臋, 偶e do organ贸w Gminy Adam贸w w 2019...

30 czerwca 2020

Uchwa艂a XXI/145/20 Rady Gminy Adam贸w w sprawie rozpatrzenia petycji mieszka艅c贸w wsi Zak臋pie

Przewodnicz膮ca Rady Gminy Adam贸w za艂膮czeniu przesy艂a uchwa艂臋 Nr XXI/145/20 Rady Gminy Adam贸w z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji. Uchwa艂a dotyczy petycji z艂o偶onej przez mieszka艅c贸w Zak臋pia. Jednocze艣nie...

30 czerwca 2020

Petycja/skarga w sprawie wykorzystania stron www w zakresie przeciwdzia艂ania patologiom w艣r贸d dzieci i m艂odzie偶y oraz przeciwdzia艂ania przemocy

Rada Gminy Adam贸w 聽聽 ex officio – wnosimy o przekazanie – za po艣rednictwem – Kierownika Jednostki Samorz膮du Terytorialnego (dalej JST) 聽– w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorz膮dzie...

12 grudnia 2019

Urz膮d Gminy Adam贸w

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adam贸w
Telefon 25 755 31 40 25 755 31 13 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wp艂aty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Numer konta odpady komunalne
89 9202 0003 0000 0215 2000 0290

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedzia艂ek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 艢roda : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Pi膮tek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki