DEKLARACJA DOST臉PNO艢CI

1. Nazwa podmiotu publicznego

Gmina Adam贸w zobowi膮zuje si臋 zapewni膰 dost臋pno艣膰 swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dost臋pno艣ci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot贸w publicznych. O艣wiadczenie w sprawie dost臋pno艣ci ma zastosowanie do strony internetowej Gmina Adam贸w.

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2015-04-09 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-26 r.

3. Dane kontaktowe

Osoba do kontaktu: Dariusz Grochowski

Email: iod@adamow.pl

Telefon: 517429895

4. Status pod wzgl臋dem zgodno艣ci z ustaw膮

Strona internetowa jest cz臋艣ciowo zgodna z ustaw膮 z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dost臋pno艣ci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot贸w publicznych z powodu niezgodno艣ci wymienionych poni偶ej.

 • filmy nie posiadaj膮 napis贸w dla os贸b g艂uchych - zosta艂y opublikowane przed wej艣ciem w 偶ycie ustawy o dost臋pno艣ci cyfrowej

5. Data sporz膮dzenia Deklaracji Dost臋pno艣ci oraz metoda przygotowania

O艣wiadczenie sporz膮dzono dnia: 2020-03-26 r.

Deklaracj臋 sporz膮dzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewn臋trzny ITLU Sp. Z o.o. ul. Na艂臋czowska 51A, 20-701 Lublin.

Ka偶dy ma prawo do wyst膮pienia z 偶膮daniem zapewnienia dost臋pno艣ci cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiego艣 ich elementu. Mo偶na tak偶e za偶膮da膰 udost臋pnienia informacji za pomoc膮 alternatywnego sposobu dost臋pu, na przyk艂ad przez odczytanie niedost臋pnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawarto艣ci filmu bez audio deskrypcji itp. 呕膮danie powinno zawiera膰 dane osoby zg艂aszaj膮cej 偶膮danie, wskazanie, o kt贸r膮 stron臋 internetow膮 lub aplikacj臋 mobiln膮 chodzi oraz spos贸b kontaktu. Je偶eli osoba 偶膮daj膮ca zg艂asza potrzeb臋 otrzymania informacji za pomoc膮 alternatywnego sposobu dost臋pu, powinna tak偶e okre艣li膰 dogodny dla niej spos贸b przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizowa膰 偶膮danie niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w ci膮gu 7 dni od dnia wyst膮pienia z 偶膮daniem. Je偶eli dotrzymanie tego terminu nie jest mo偶liwe, podmiot publiczny niezw艂ocznie informuje o tym wnosz膮cego 偶膮danie, kiedy realizacja 偶膮dania b臋dzie mo偶liwa, przy czym termin ten nie mo偶e by膰 d艂u偶szy ni偶 2 miesi膮ce od dnia wyst膮pienia z 偶膮daniem.

Je偶eli zapewnienie dost臋pno艣ci cyfrowej nie jest mo偶liwe, podmiot publiczny mo偶e zaproponowa膰 alternatywny spos贸b dost臋pu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odm贸wi realizacji 偶膮dania zapewnienia dost臋pno艣ci lub alternatywnego sposobu dost臋pu do informacji, wnosz膮cy 偶膮danie mo偶ne z艂o偶y膰 skarg臋 w sprawie zapewniana dost臋pno艣ci cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wy偶ej procedury mo偶na tak偶e z艂o偶y膰 wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

7. Skr贸ty klawiaturowe

Na stronie internetowej mo偶na u偶ywa膰 standardowych skr贸t贸w klawiaturowych przegl膮darki.

8. Dokumenty

Na stronach gminy znajduje si臋 wiele plik贸w do pobrania. Wi臋kszo艣膰 z nich pochodzi z zasob贸w wewn臋trznych. Mo偶e si臋 zdarzy膰, 偶e nie wszystkie pliki b臋d膮 w pe艂ni dost臋pne, np. mo偶e w nich brakowa膰 nag艂贸wk贸w lub opis贸w alternatywnych do tabel i grafik.

Serwis zosta艂 zbudowany w oparciu o metod臋 鈥濺esponsive Web Design鈥, w skr贸cie RWD. Metoda ta sprawia, 偶e serwis automatycznie dostosowuje wy艣wietlanie do rozdzielczo艣ci oraz wielko艣ci ekranu.

Nie wymaga powi臋kszania, ani przewijania w kierunku poziomym.

W urz膮dzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony kom贸rkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obs艂udze.

10. Dodatkowe informacje

INFORMACJA DLA U呕YTKOWNIK脫W NIEPE艁NOSPRAWNYCH

 • U偶ytkownicy korzystaj膮cy wy艂膮cznie z klawiatury mog膮 swobodnie porusza膰 si臋 po serwisie za pomoc膮 klawisza Tab.
 • Nawigacja jest te偶 przyjazna dla os贸b niewidomych dzi臋ki unikalnym tytu艂om podstron i porz膮dkuj膮cej funkcji nag艂贸wk贸w.
 • W ca艂ym serwisie w艂膮czony jest tzw. fokus, czyli domy艣lne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza si臋 po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejno艣ci 鈥 klawisz TAB.
 • Linki 鈥 tak偶e te prowadz膮ce do serwis贸w zewn臋trznych 鈥 otwieraj膮 si臋 w tym samym oknie.
 • Kontrast tekstu do t艂a 鈥 dzi臋ki temu materia艂y osadzone na stronie s膮 czytelne tak偶e dla os贸b s艂abiej widz膮cych.
 • Staramy si臋 pisa膰 zrozumia艂e teksty oraz formatowa膰 je w spos贸b zgodny z zasadami dost臋pno艣ci.
 • Zdj臋cia i grafiki w serwisie maj膮 alternatywne opisy, aby ich tre艣膰 by艂a dost臋pna dla os贸b niewidomych oraz os贸b, kt贸re nie wy艣wietlaj膮 grafiki na przyk艂ad na urz膮dzeniach mobilnych.

W najwy偶ej na stronie umiejscowionym menu znajduj膮 si臋 pomocne opcje:

 • 鈥濿ersja kontrastowa鈥
 • 鈥濿ersja tekstowa鈥
 • 鈥濸owi臋kszanie i pomniejszanie czcionki鈥
 • 鈥濿ersja czytana 鈥 lektor鈥
 • 鈥濿ersja j臋zykowa鈥
KONTRAST

Kontrast kolorystyczny element贸w przekazuj膮cych tre艣ci ma stosunek jasno艣ci tekstu do t艂a co najmniej 4,5 do 1.

ZMIANA ROZMIARU STRONY

Przegl膮darki internetowe za pomoc膮 skr贸t贸w klawiaturowych lub odpowiednich ustawie艅 umo偶liwiaj膮 powi臋kszenie serwisu. Jest to szczeg贸lnie pomocne dla os贸b z wad膮 wzroku. Aby powi臋kszy膰 tekst nale偶y wybra膰 odpowiedni膮 kombinacj臋 klawiszy:

FIREFOX, CHROME, INTERNET EXPLORER
 • [CTRL] oraz [+] aby powi臋kszy膰 widok
 • [CTRL] oraz [-] aby pomniejszy膰 widok
OPERA
 • [SHIFT] oraz [+] aby powi臋kszy膰 widok
 • [-] aby pomniejszy膰 widok

OPISY ALTERNATYWNE GRAFIK I ZDJ臉膯

W serwisie Gmina Adam贸w pami臋tamy, aby do grafik i zdj臋膰, prezentuj膮cych istotne informacje, doda膰 opisy alternatywne. Ponadto przyciski i pola formularzy s膮 w艂a艣ciwie opisane.

Wynik validatora

* Niniejszy Certyfikat potwierdza, 偶e aplikacja (strona internetowa) jest zgodna ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie minimum AA). Nie uwzgl臋dnia poziomu dost臋pno艣ci wszystkich publikowanych tre艣ci.