Położenie

16 czerwca 2018

Gmina Adamów położona jest w północno-zachodniej części województwa lubelskiego w powiecie łukowskim, w dorzeczu Wieprza nad dwoma niewielkimi rzekami: Grabówką i Czarną. Graniczy z gminami: Krzywda, Serokomla, Wojcieszków, Nowodwór, Jeziorzany oraz Ułęż. Gmina położona jest w odległości 25 km od Łukowa, 70 km od Lublina i 125 km od Warszawy. Obejmuje obszar 9889 ha, który zamieszkuje ok. 6 tys. osób.
Gmina Adamów została utworzona 1 stycznia 1973 r. w wyniku zmian w podziale administracyjnym kraju. Siedzibą władz gminy jest miejscowość Adamów. Terytorialnie gminna jednostka samorządowa obejmuje 17 miejscowości: Adamów, Budziska, Dąbrówka, Ferdynandów, Gułów, Helenów, Hordzieżka, Kalinowy Dół, Konorzatka, Lipiny, Natalin, Sobiska, Turzystwo, Władysławów, Wola Gułowska, Zakępie i Żurawiec.