Gminna Rada Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego

18 czerwca 2018

SK艁AD RADY IV KADENCJI 2023 鈥 2026:

 1. Przedstawiciele organizacji pozarz膮dowych:
  1. Celina Latoch – wiceprzewodnicz膮ca
  2. Jolanta Marczak
  3. Pawe艂 M艂odzikowski – przewodnicz膮cy
  4. Aldona Wrzosek
 2. Przedstawiciele Rady Gminy Adam贸w:
  1. Jaros艂aw Jan Biadu艅
  2. Dawid Kasprzak
 3. Przedstawiciele W贸jta Gminy Adam贸w:
  1. Agnieszka Smolarz-艢wierk,
  2. Tadeusz Osi艅ski – sekretarz

SK艁AD RADY III KADENCJI 2020 鈥 2023:

 1. Przedstawiciele organizacji pozarz膮dowych:
  1. Bo偶ena Burdach
  2. Alina G贸rczy艅ska 鈥 przewodnicz膮ca
  3. Jolanta R臋c艂awowicz 鈥 wiceprzewodnicz膮ca
  4. Teresa 艢wider
 2. Przedstawiciele Rady Gminy Adam贸w:
  1. Anna Monika Bartosiewicz – do 24 pa藕dziernika 2022 r.
  2. Jaros艂aw Jan Biadu艅
  3. Dawid Kasprzak – od 24 pa藕dziernika 2022 r.
 3. Przedstawiciele W贸jta Gminy Adam贸w:
  1. Agnieszka Smolarz-艢wierk,
  2. Tadeusz Osi艅ski – sekretarz

SK艁AD RADY II聽KADENCJI 2017 鈥 2020:

 1. Przedstawiciele organizacji pozarz膮dowych:
  1. Alina G贸rczy艅ska
  2. El偶bieta Gontarz 聽聽聽聽聽聽 – Przewodnicz膮ca
  3. Teresa 艢wider聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 – Wiceprzewodnicz膮ca
  4. Bo偶ena Burdach
 2. Przedstawiciele Rady Gminy Adam贸w:
  1. Grzegorz Marek Golian
  2. 聽Zdzis艂aw J贸zef Madej – do 6 marca 2019 r.
  3. Jaros艂aw Biadu艅聽聽聽聽聽聽聽聽聽 – od 6 marca 2019 r.
 3. Przedstawiciele W贸jta Gminy Adam贸w:
  1. Justyna Mate艅ka
  2. Tadeusz Osi艅ski 聽聽聽聽聽聽聽 – Sekretarz

Protok贸艂 Nr 1/2017

z posiedzenia inauguracyjnego

Gminnej Rady Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego w Adamowie

W dniu 18聽pa藕dziernika 2017 roku, w sali konferencyjnej Urz臋du Gminy w聽Adamowie o聽godz. 14:00 odby艂o si臋 posiedzenie inauguracyjne Gminnej Rady Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego w聽Adamowie II聽kadencji 2017 鈥 2020 zwo艂ane przez W贸jta Gminy Adam贸w S艂awomira Skwarka. W聽spotkaniu udzia艂 wzi臋li nast臋puj膮cy Cz艂onkowie Gminnej Rady Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego w Adamowie:

 1. Przedstawiciele organizacji pozarz膮dowych oraz podmiot贸w wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i聽o聽wolontariacie:
  1. Alina G贸rczy艅ska聽聽聽聽聽 鈥 Stowarzyszenie 鈥濵odry Len鈥,
  2. El偶bieta Gontarz 聽聽聽聽聽聽 鈥 Stowarzyszenie O艣wiatowe 鈥濳aganek鈥,
  3. Teresa 艢wider聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 鈥 Towarzystwo Przyjaci贸艂 Adamowa i Okolicy,
 2. Przedstawiciele Rady Gminy Adam贸w:
  1. Zdzis艂aw J贸zef Madej,
 3. Przedstawiciele W贸jta Gminy Adam贸w:
  1. Tadeusz Osi艅ski 聽聽聽聽聽聽聽 鈥 Pe艂nomocnik Gminy Adam贸w ds. wsp贸艂pracy z organizacjami pozarz膮dowymi.

W聽spotkaniu nie wzi臋li udzia艂u: Bo偶ena Burdach z聽Klubu Biegacza V-Max Adam贸w, Grzegorz Marek Golian przedstawiciel Rady Gminy Adam贸w oraz Justyna Mate艅ka przedstawiciel W贸jta Gminy Adam贸w.

Spotkanie inauguruj膮ce聽 odby艂o si臋 wg zaplanowanego programu:

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Wr臋czenie akt贸w powo艂ania
 3. Uchwalenie porz膮dku posiedzenia
 4. Wyb贸r Przewodnicz膮cego Rady
 5. Przekazanie prowadzenia posiedzenia Przewodnicz膮cemu
 6. Wyb贸r Wiceprzewodnicz膮cego Rady
 7. Wyb贸r Sekretarza Rady
 8. Sprawy r贸偶ne
 9. Zamkni臋cie posiedzenia

Otwieraj膮c spotkanie Tadeusz Osi艅ski, Pe艂nomocnik Gminy Adam贸w ds. wsp贸艂pracy z聽organizacjami pozarz膮dowymi, powita艂 przyby艂ych oraz odczyta艂 zarz膮dzenie o聽powo艂aniu GRDPP, nast臋pnie g艂os zabra艂 W贸jt Gminy Adam贸w S艂awomir Skwarek, kt贸ry wr臋czy艂 obecnym cz艂onkom Rady Akt Powo艂ania.

W zwi膮zku z pkt. 4 programu posiedzenia przyst膮piono do wyboru struktur Rady.

W聽toku dyskusji zg艂oszono kandydatur臋 El偶biety Gontarz jako kandydata na stanowisko przewodnicz膮cego, kt贸ra zgodzi艂a si臋 na kandydowanie. W wyniku g艂osowania jawnego, jednomy艣lnie wybrana zosta艂a na funkcj臋 przewodnicz膮cego.

Teresa 艢wider zg艂oszona zosta艂a jako kandydat na stanowisko wiceprzewodnicz膮cego, a聽Tadeusz Osi艅ski jako kandydat na stanowisko sekretarza. W/w osoby zg艂oszon膮 propozycj臋 zaakceptowa艂y, a obecni w聽g艂osowaniu jawnym jednog艂o艣nie wybrali te osoby na funkcje. W聽wyniku przeprowadzonych g艂osowa艅 Gminna Rada Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego ukonstytuowa艂a si臋 nast臋puj膮co:

鈥 El偶bieta Gontarz 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 鈥 Przewodnicz膮ca

鈥 Teresa 艢wider聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 鈥 Wiceprzewodnicz膮ca

鈥 Tadeusz Osi艅ski 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 鈥 Sekretarz

Cz艂onkowie Rady udost臋pnili swoje adresy e-mail oraz telefony celem sprawnego przep艂ywu informacji w obr臋bie Rady. Materia艂y po艣wi臋cone pracy Gminnej Rady Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego w Adamowie publikowane b臋d膮 w oficjalnym serwisie Gminy Adam贸w 鈥撀www.adamow.pl.

W聽sprawach r贸偶nych w贸jt om贸wi艂 bie偶膮c膮 sytuacj臋 dotycz膮c膮 wsp贸艂pracy gminy z聽organizacjami pozarz膮dowymi oraz plany dotycz膮ce powo艂ania Uniwersytetu Ludowego.

Na tym posiedzenie zosta艂o zako艅czone.

Sekretarz:聽 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Przewodnicz膮ca:

Tadeusz Osi艅ski 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 El偶bieta Gontarz

SK艁AD聽 RADY I KADENCJI

1. Przedstawiciele organizacji pozarz膮dowych:
a.El偶bieta Gontarz – Przewodnicz膮ca Rady
b.Pawe艂 M艂odzikowski
c.Jadwiga Osi艅ska
d.Teresa 艢wider
2. Przedstawiciele Rady Gminy Adam贸w:
a.Krystyna Bujak,
b.Anna Bartosiewicz – Wiceprzewodnicz膮ca Rady
3. Przedstawiciele W贸jta Gminy Adam贸w:
a.Tadeusz Osi艅ski – Sekretarz Rady
b.Justyna Mate艅ka.

Protok贸艂 z I posiedzenia Gminnej Rady Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego w Adamowie

W dniu 9 wrze艣nia 2015 roku, w Sali Konferencyjnej Urz臋du Gminy w Adamowie o godz. 9:00 odby艂o si臋 posiedzenie inauguracyjne Gminnej Rady Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego w Adamowie zwo艂ane przez W贸jta Gminy Adam贸w S艂awomira Skwarka. W spotkaniu udzia艂 wzi臋li nast臋puj膮cy Cz艂onkowie Gminnej Rady Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego w Adamowie:
1. Przedstawiciele organizacji pozarz膮dowych oraz podmiot贸w wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie:
a. El偶bieta Gontarz 鈥 Stowarzyszenie O艣wiatowe 鈥濳aganek鈥,
b. Pawe艂 M艂odzikowski 鈥 Klub Biegacza V-Max,
2. Przedstawiciele Rady Gminy Adam贸w:
a. Krystyna Bujak,
b. Anna Monika Bartosiewicz.
3. Przedstawiciele W贸jta Gminy Adam贸w:
a. Tadeusz Osi艅ski 鈥 Pe艂nomocnik Gminy Adam贸w ds. wsp贸艂pracy z organizacjami pozarz膮dowymi,
b. Justyna Mate艅ka.
Nieobecni cz艂onkowie: Jadwiga Osi艅ska 鈥 Stowarzyszenie Absolwent贸w i Sympatyk贸w Zespo艂u Szk贸艂 im. gen. F. Kami艅skiego oraz Teresa 艢wider 鈥 Towarzystwo Przyjaci贸艂 Adamowa i Okolicy wcze艣niej usprawiedliwili swoj膮 nieobecno艣膰.

Spotkanie inauguruj膮ce聽 odby艂o si臋 wg zaplanowanego programu:
1. Powitanie, prawne podstawy funkcjonowania GRDPP,
2. Wr臋czenie akt贸w powo艂ania,
3. Wybory Przewodnicz膮cego, Wiceprzewodnicz膮cego i Sekretarza Rady,
4. Uzgodnienie sposobu przep艂ywu informacji w obr臋bie Cz艂onk贸w Rady.

Otwieraj膮c spotkanie W贸jt powita艂 przyby艂ych i przedstawi艂 histori臋 powo艂ania oraz podstawy prawne funkcjonowania Gminnej Rady Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego w Adamowie.聽 Nast臋pnie wr臋czy艂 obecnym cz艂onkom Rady akt powo艂ania.
W zwi膮zku z pkt. 3 programu posiedzenia przyst膮piono do wyboru struktur Rady.
W toku dyskusji zg艂oszono nast臋puj膮ce kandydatury:
鈥 Pani El偶bieta Gontarz jako kandydata na stanowisko Przewodnicz膮cego,
鈥 Pani Anna Bartosiewicz jako kandydata na stanowisko Wiceprzewodnicz膮cego,
鈥 Pan Tadeusz Osi艅ski jako kandydata na stanowisko Sekretarza.
W/w osoby zg艂oszon膮 propozycj臋 zaakceptowa艂y.
W zwi膮zku z przyj臋ciem poszczeg贸lnych kandydatur cz艂onkowie Gminnej Rady Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego przyst膮pili do wybor贸w organ贸w. W wyniku g艂osowania jawnego, jednomy艣lnie przyj臋te zosta艂y kandydatury na poszczeg贸lne stanowiska w Gminnej Radzie Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego i tym samym wy艂oniono organy Gminnej Rady Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego w osobach:
鈥 El偶bieta Gontarz 鈥 Przewodnicz膮ca,
鈥 Anna Bartosiewicz 鈥 Wiceprzewodnicz膮ca,
鈥 Tadeusz Osi艅ski 鈥 Sekretarz.
Cz艂onkowie Rady udost臋pnili swoje adresy e-mail oraz telefony celem sprawnego przep艂ywu informacji w obr臋bie Rady. Materia艂y po艣wi臋cone pracy Gminnej Rady Dzia艂alno艣ci Po偶ytku Publicznego w Adamowie publikowane b臋d膮 w oficjalnym serwisie Gminy Adam贸w 鈥 www.adamow.pl.
Na tym posiedzenie zosta艂o zako艅czone.

Sekretarz: 聽聽聽 聽聽聽 聽聽聽 聽聽聽 聽聽聽 聽 Przewodnicz膮ca:
Tadeusz Osi艅ski 聽聽 聽聽聽 聽聽聽 聽聽聽 聽El偶bieta Gontarz