Sołectwa

16 czerwca 2018

 

Lp. Sołectwo Imię i nazwisko sołtysa Liczba mieszkańców (wg stanu na dzień 31.12.2013 r.)
1. Adamów I Mirosław Zdunek 924
2. Adamów II Andrzej Józwik 1212
3. Budziska Bogdan Berliński 232
4. Dąbrówka Janina Lemieszek 167
5. Ferdynandów Robert Bujak 156
6. Gułów Anna Lipińska 507
7. Helenów Mieczysław Skwarek 86
8. Hordzieżka Jadwiga Lipińska 388
9. Kalinowy Dół Maria Wojtaś 60
10. Konorzatka Marek Ossowski 151
11. Lipiny Józef Lemieszek 299
12. Sobiska Krystyna Bujak 219
13. Turzystwo Jarosław Skwarek 399
14. Władysławów Rafał Kalbarczyk 178
15. Wola Gułowska Paweł Wachnik 314
16. Zakępie Adam Basak 395
17. Żurawiec Mariola Szałkowska 231