Konsultacje i konkursy

Zarządzenie Nr 22/20 Wójta Gminy Adamów z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

Zarządzenie Nr 22/20 Wójta Gminy Adamów z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży,...

28 lutego 2020

Zarządzenie Nr 19/20 Wójta Gminy Adamów z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie Nr 19/20 Wójta Gminy Adamów z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej...

19 lutego 2020

Zarządzenie Nr 15/20 Wójta Gminy Adamów z dnia 11 lutego 2020 r.

Zarządzenie Nr 15/20 Wójta Gminy Adamów z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań...

11 lutego 2020

Zarządzenie Nr 14/20 Wójta Gminy Adamów z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

Zarządzenie Nr 14/20 Wójta Gminy Adamów z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym...

3 lutego 2020

Nabór na członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 688, 1570, 2020) w myśl którego w skład komisji...

23 stycznia 2020

Zarządzenie Nr 7/20 Wójta Gminy Adamów z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie Nr 7/20 Wójta Gminy Adamów z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  ...

22 stycznia 2020

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji 2019

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu  Programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok ogłoszonych Zarządzeniem nr...

12 listopada 2019

Oferta realizacji zadania publicznego

W dniu 24 lipca 2019 r. Klub Biegacza V-Max Adamów złożył w tutejszym Urzędzie ofertę realizacji zadania publicznego pt.: „XI Adamowska Dziesiątka”. Ofertę złożono z pominięciem otwartego konkursu ofert na...

29 lipca 2019

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30

Przydatne linki