Konsultacje i konkursy

Nabór kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zarządzenie Nr 53/2020 Wójta Gminy Adamów z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Adamowie Na podstawie art. 18...

29 czerwca 2020

Zarządzenie Nr 22/20 Wójta Gminy Adamów z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

Zarządzenie Nr 22/20 Wójta Gminy Adamów z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży,...

28 lutego 2020

Zarządzenie Nr 19/20 Wójta Gminy Adamów z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie Nr 19/20 Wójta Gminy Adamów z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej...

19 lutego 2020

Zarządzenie Nr 15/20 Wójta Gminy Adamów z dnia 11 lutego 2020 r.

Zarządzenie Nr 15/20 Wójta Gminy Adamów z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań...

11 lutego 2020

Zarządzenie Nr 14/20 Wójta Gminy Adamów z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

Zarządzenie Nr 14/20 Wójta Gminy Adamów z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym...

3 lutego 2020

Nabór na członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 688, 1570, 2020) w myśl którego w skład komisji...

23 stycznia 2020

Zarządzenie Nr 7/20 Wójta Gminy Adamów z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie Nr 7/20 Wójta Gminy Adamów z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  ...

22 stycznia 2020

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji 2019

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu  Programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok ogłoszonych Zarządzeniem nr...

12 listopada 2019

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 40 25 755 31 13 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Numer konta odpady komunalne
89 9202 0003 0000 0215 2000 0290

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki