Konsultacje i konkursy

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji 2019

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu  Programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok ogłoszonych Zarządzeniem nr...

12 listopada 2019

Oferta realizacji zadania publicznego

W dniu 24 lipca 2019 r. Klub Biegacza V-Max Adamów złożył w tutejszym Urzędzie ofertę realizacji zadania publicznego pt.: „XI Adamowska Dziesiątka”. Ofertę złożono z pominięciem otwartego konkursu ofert na...

29 lipca 2019

Wyniki otwartego konkursu ofert 2019

Wójt Gminy Adamów informuje, że na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Adamów w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku swoje oferty złożyły: Ludowy Klub Sportowy „Sokół”...

27 lutego 2019

Zarządzenie Nr 12/19 Wójta Gminy Adamów

Zarządzenie Nr 12/19 Wójta Gminy Adamów z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu...

20 lutego 2019

Nabór na członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) i § 17 ust.1 Uchwały Rady Gminy...

1 lutego 2019

Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji 2018

Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji 2018 …PDF...

23 listopada 2018

Oferta realizacji zadania publicznego

W dniu 18 października 2018 r. Ludowy Klub Sportowy „Sokół” w Adamowie złożył w tutejszym Urzędzie ofertę realizacji zadania publicznego pt.: „Rozwój sportu młodzieżowego poprzez zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu...

18 października 2018

logoUrząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
Fax 25 755 31 67

Poprawny CSS!

E-mail adamow@adamow.pl
Wpłaty
Numer konta:
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Formularz kontaktowy

captcha