Petycje

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 roku

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870 podaje się informację, że do organów Gminy Adamów w 2019...

30 czerwca 2020

Uchwała XXI/145/20 Rady Gminy Adamów w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Zakępie

Przewodnicząca Rady Gminy Adamów załączeniu przesyła uchwałę Nr XXI/145/20 Rady Gminy Adamów z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji. Uchwała dotyczy petycji złożonej przez mieszkańców Zakępia. Jednocześnie...

30 czerwca 2020

Petycja/skarga w sprawie wykorzystania stron www w zakresie przeciwdziałania patologiom wśród dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania przemocy

Rada Gminy Adamów    ex officio – wnosimy o przekazanie – za pośrednictwem – Kierownika Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST)  – w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie...

12 grudnia 2019

Odpowiedź na petycję nt. Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

Odpowiedź na petycję nt. Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów …PDF...

6 grudnia 2019

Odpowiedź na petycję nt. płatności bezgotówkowych

Odpowiedź na petycję nt. płatności bezgotówkowych …PDF...

6 grudnia 2019

Odpowiedź na petycję o publikację wniosków

Odpowiedź na petycję o publikację wniosków …PDF...

6 grudnia 2019

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 40 25 755 31 13 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Numer konta odpady komunalne
89 9202 0003 0000 0215 2000 0290

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki