Programy

Program Rewitalizacji dla gminy Adamów na lata 2017-2023

Lokalny Program Rewitalizacji dla gminy Adamów na lata 2017-2023 stanowi podstawę do realizacji działań, które mają przyczynić się do poprawy warunków życia mieszkańców wyznaczonego obszaru rewitalizacji, w szczególności tych, którzy...

12 lutego 2019

Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022

Jest pierwszym dokumentem stanowiącym pełną dokumentację związaną z historią i dziedzictwem kulturowym na terenie gminy, uzupełniającym do innych aktów planowania w gminie:  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów oraz miejscowych...

8 lutego 2019

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30

Przydatne linki