Programy

Program Rewitalizacji dla gminy Adamów na lata 2017-2023

Lokalny Program Rewitalizacji dla gminy Adamów na lata 2017-2023 stanowi podstawę do realizacji działań, które mają przyczynić się do poprawy warunków życia mieszkańców wyznaczonego obszaru rewitalizacji, w szczególności tych, którzy...

12 lutego 2019

Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022

Jest pierwszym dokumentem stanowiącym pełną dokumentację związaną z historią i dziedzictwem kulturowym na terenie gminy, uzupełniającym do innych aktów planowania w gminie:  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Adamów oraz miejscowych...

8 lutego 2019

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 40 25 755 31 13 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Numer konta odpady komunalne
89 9202 0003 0000 0215 2000 0290

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki