Aktualności

Informacja o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Adamów informuje, że Uchwałą Rady Gminy Adamów Nr XVIII/126/20  z dnia 15 stycznia 2020 r.  uległa zmianie stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z powyższym od dnia...

16 stycznia 2020

Wójt Gminy Adamów informuje o ogłoszeniu pierwszego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Adamów informuje o ogłoszeniu pierwszego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Adamów położonej w miejscowości Konorzatka, obręb 0008,Konorzatka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr...

13 stycznia 2020

Informacja Starosty Łukowskiego

Informacja o wyłożeniu operatu opisowo-kartograficznego …PDF...

10 stycznia 2020

Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy: nowe źródło finansowania inicjatyw obywatelskich

Konferencją z udziałem przedstawicieli MSZ i Ambasady Norwegii, organizacji społecznych z Polski i krajów darczyńców zainaugurowany został dziś w Warszawie nowy program dotacyjny, którego celem jest wzmocnienie i rozwój społeczeństwa...

8 stycznia 2020

Zawiadomienie XVIII zwyczajna sesja Rady Gminy Adamów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję na dzień 15...

8 stycznia 2020

Apel o segregację odpadów

            Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza obowiązkową segregację odpadów komunalnych. Niestety nie wszyscy mieszkańcy gminy prowadzą systematycznie segregację odpadów, czego dowodzą zdjęcia zawartości pojemników i...

7 stycznia 2020

Ptasia grypa

Ptasia grypa to choroba, na którą zapadają głównie ptaki, jednak w niektórych przypadkach do zakażenia może dojść także u ludzi. Jednak przestrzeganie określonych zasad pozwala uniknąć infekcji. Jakie są przyczyny...

2 stycznia 2020

Nowy numer rachunku bankowego do opłat za odpady komunalne

Od 1 stycznia 2020 r. opłat za odpady komunalne należy dokonywać poprzez wpłatę środków na nowy rachunek bankowy Gminy Adamów o numerze: 89 9202 0003 0000 0215 2000 0290 W tytule...

27 grudnia 2019

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego

OBWIESZCZENIE …PDF ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 35 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego …PDF...

24 grudnia 2019

logoUrząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
Fax 25 755 31 67

Poprawny CSS!

E-mail adamow@adamow.pl
Wpłaty
Numer konta:
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Formularz kontaktowy

captcha