Aktualności

Zaczynają się wybory sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Adamów

Wójt Gminy Adamów, działając na podstawie § 6 statutów sołectw, w związku z uchwałą Nr III/18/18 Rady Gminy Adamów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów organów sołectw...

15 stycznia 2019

Zawiadomienie V zwyczajna sesja Rady Gminy Adamów

         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję na dzień...

11 stycznia 2019

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2019 r.

Informacje ogólne W 2019 r. mieszkańcy powiatu łukowskiego otrzymają nieodpłatną pomoc prawną (na etapie przedsądowym) w dowolnie wybranym Punkcie (w Łukowie lub Adamowie) oraz nieodpłatną poradę obywatelską w Punkcie w...

9 stycznia 2019

UWAGA ROLNICY

Weszły w życie zmiany w ustawie z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r....

9 stycznia 2019

Radni przyjęli budżet na 2019 r.

Dziś adamowscy radni podjęli najważniejszą uchwałę w ciągu roku, czyli uchwałę budżetową. Po wcześniejszym zapoznaniu się z projektem budżetu radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019....

29 grudnia 2018

Zawiadomienie IV zwyczajna sesja Rady Gminy Adamów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję na dzień 28...

21 grudnia 2018

Szkolenie dla przedstawicieli KGW

Informujemy, że Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Łukowie zapraszają przedstawicieli KGW i organizacji pozarządowych działających na terenie wsi obszaru...

10 grudnia 2018

Ogłoszenie o konkursie na prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku

W związku z podjętą przez Zarząd Powiatu Łukowskiego uchwałą o ogłoszeniu konkursu na prowadzenie w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku, oraz wynikającą...

10 grudnia 2018

logoUrząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
Fax 25 755 31 67

Poprawny CSS!

E-mail adamow@adamow.pl
Wpłaty
Numer konta:
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Formularz kontaktowy

captcha