Aktualności

Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 2 kwietnia 2020 r.

Informuję o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu...

2 kwietnia 2020

Ogłoszenie o konkursie grantowym nr 2/2020/G

Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” informuje, że w dniach od 15 kwietnia 2020 r. do 29 kwietnia 2020 r. przyjmowane będą wnioski na powierzenie grantu na realizację zadań...

1 kwietnia 2020

Informacja Wójta Gminy Adamów

WÓJT GMINY ADAMÓW INFORMUJE że w dniu 30.03.2020 r. zostanie upubliczniony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie. Wykaz ten zostanie wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy...

30 marca 2020

Informacja Placówki Terenowej KRUS w Łukowie

Placówka Terenowa KRUS w Łukowie zachęca rolników i członków ich rodzin do zapoznania się i poszerzenia wiedzy na temat zwiększenia bezpieczeństwa pracy w rolnictwie. …PDF...

28 marca 2020

Zawiadomienie XIX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Adamów

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję na dzień 31...

27 marca 2020

Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 25 marca 2020 r.

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239,...

26 marca 2020

Instrukcja postępowania dla osób objętych kwarantanną domową

INSTRUKCJA  POSTĘPOWANIA DLA  OSÓB  OBJĘTYCH  KWARANTANNĄ DOMOWĄ Każdy wjeżdżający na terytorium RP obywatel musi poddać się dwutygodniowej kwarantannie w wydzielonym miejscu w domu. Istnieje bezwzględny zakaz opuszczania miejsca kwarantanny !...

24 marca 2020

Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 21 marca 2020 r.

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239,...

21 marca 2020

Wsparcie psychologiczne

Z uwagi na szczególną sytuację spowodowaną COVID – 19, a co za tym idzie koniecznością odizolowania osób odbywających obowiązkową kwarantannę, na terenie powiatu łukowskiego uruchomiono dyżury telefoniczne, pod którymi można...

20 marca 2020

Informacja ZGK w Adamowie

Zakład Gospodarki Komunalnej w Adamowie Sp. z o. o. informuje, że w związku z zaistniała sytuacją, dotyczącą rosnącą liczbą zachorowań spowodowanych koronawirusem podjęto decyzję o zamknięciu od 16.03.2020 r. (do...

18 marca 2020

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30

Przydatne linki