Aktualności

Radni przyjęli budżet na 2019 r.

Dziś adamowscy radni podjęli najważniejszą uchwałę w ciągu roku, czyli uchwałę budżetową. Po wcześniejszym zapoznaniu się z projektem budżetu radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019....

29 grudnia 2018

Zawiadomienie IV zwyczajna sesja Rady Gminy Adamów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję na dzień 28...

21 grudnia 2018

Szkolenie dla przedstawicieli KGW

Informujemy, że Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Łukowie zapraszają przedstawicieli KGW i organizacji pozarządowych działających na terenie wsi obszaru...

10 grudnia 2018

Ogłoszenie o konkursie na prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku

W związku z podjętą przez Zarząd Powiatu Łukowskiego uchwałą o ogłoszeniu konkursu na prowadzenie w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku, oraz wynikającą...

10 grudnia 2018

Zawiadomienie III zwyczajna sesja Rady Gminy Adamów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję na dzień 14...

10 grudnia 2018

Podatki w 2019 roku na takim samym poziomie

Na wczorajszej sesji adamowscy radni decydowali m.in. o wysokości stawek podatków lokalnych na rok 2019. Na sesji jednomyślnie przegłosowali uchwałę o obniżeniu średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku...

30 listopada 2018

II zwyczajna sesja Rady Gminy Adamów

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm./ zwołuję na dzień...

23 listopada 2018

Nowi radni i nowy wójt zaprzysiężeni

Pierwsza sesja nowej kadencji już za nami. Dziś tj. 22 listopada ślubowanie złożyli radni, a także nowy wójt Karol Ponikowski. Rada wybrała również trzyosobowe prezydium. Po raz pierwszy obrady z...

22 listopada 2018

logoUrząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
Fax 25 755 31 67

Poprawny CSS!

E-mail adamow@adamow.pl
Wpłaty
Numer konta:
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Formularz kontaktowy

captcha