Aktualności

Czerwcowe badania rolne

Zgodnie z Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2020 Główny Urząd Statystyczny realizuje badania rolnicze: badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej a także badanie pogłowia świń...

5 czerwca 2020

Apel o segregację odpadów komunalnych

Przypominamy o obowiązku segregacji odpadów komunalnych, w taki sposób, aby w odrębnych workach gromadzone były: 1. Opakowania ze szkła, słoiki, butelki, 2. Opakowania z papieru i tektury oraz makulatura, 3....

3 czerwca 2020

Informacja Wójta Gminy Adamów dla podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego

Wnosimy o dokonanie wpłat zaległych rat podatków, których nie uregulowano z powodu epidemii koronawirusa. Zgodnie z ustawą – Ordynacja podatkowa zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności. Aby uniknąć...

3 czerwca 2020

Lubelska e-spiżarnia

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli uruchamia na swojej stronie internetowej Lubelską e-spiżarnię. Lubelska e-spiżarnia to inicjatywa Dyrektora LODR Wiesława Orzędowskiego. Celem Lubelskiej e-spiżarni jest bezpłatne umożliwienie promocji oferty lubelskich rolników i...

22 maja 2020

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Ochronne szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie …PDF...

13 maja 2020

Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 11 maja 2020 r.

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239,...

12 maja 2020

Zawiadomienie XX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Adamów

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję na dzień 12 maja 2020 r....

7 maja 2020

481 urodziny

6 maja to szczególna data dla mieszkańców Adamowa. 481 lat temu, 6 maja 1539 r., król Zygmunt Stary zezwolił Adamowi i Hieronimowi Rusieckim herbu Rawicz, na założenie miasta pod nazwą Jadaromin. W akcie lokacyjnym miasto otrzymało...

6 maja 2020

Światłowód w Twoim domu

Na terenie naszej gminy zostanie wybudowana szerokopasmowa sieć w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod nazwą: „Wyeliminowanie terytorialnych...

6 maja 2020

Wpływ środków finansowych UE na rozwój gminy Adamów

Zwracam się z gorącą prośbą o wypełnienie ankiety, która jest anonimowa. Wyniki ankiety zastaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowych i posłużą do napisania pracy licencjackiej pt. „Wykorzystanie funduszy z UE...

27 kwietnia 2020

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 40 25 755 31 13 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Numer konta odpady komunalne
89 9202 0003 0000 0215 2000 0290

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki