Aktualności

List Wójta Gminy do mieszkańców

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Adamów!       Przez ostatnich 12 lat z Państwa woli pełniłem zaszczytną funkcję gospodarza Gminy Adamów. Trzy razy obdarzaliście mnie swoim zaufaniem, którego starałem się...

19 października 2018

Zawiadomienie XXXIX zwyczajna sesja Rady Gminy Adamów

ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję na dzień...

18 października 2018

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu II naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego„,...

18 października 2018

Środki z Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym …

Gmina Adamów w lipcu 2018 r. złożyła wniosek do Ministerstwa Sprawiedliwości w związku z ogłoszonym XII naborem na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej –...

17 października 2018

Obwieszczenie Wójta Gminy Adamów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Adamów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 Adamów, dnia 9 października 2018 r. Nr sprawy: GRL.6720.1.20 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ADAMÓW o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Adamów wraz z prognozą...

11 października 2018

Pismo Nadleśniczego Nadleśnictwa Łuków dot. lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Pismo Nadleśniczego Nadleśnictwa Łuków dot. lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa …PDF Oświadczenie …PDF...

5 października 2018

Obchody 79- tej rocznicy ostatniej bitwy kampanii polskiej 1939 r.

Zapraszamy wszystkich pasjonatów historii oraz miłośników militariów do Woli Gułowskiej na uroczyste obchody rocznicy ostatniej bitwy kampanii polskiej 1939 r. Każdy znajdzie coś dla siebie. Zaprzyjaźniona 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana...

2 października 2018

Zawiadomienie XXXVIII zwyczajna sesja Rady Gminy Adamów

ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm./ zwołuję na dzień...

26 września 2018

Jubileuszowa Adamowska Dziesiątka

Zapraszamy wszystkich miłośników biegania do aktywnego spędzenia czasu. W niedzielę 28 października 2018 r. wystartuje jubileuszowa X Adamowska Dziesiątka. W programie biegi młodzieżowe na dystansach od 100 do 2000 m...

24 września 2018

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
Fax 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Wpłaty
Numer konta:
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Formularz kontaktowy