Realizacja zadań z zakresu Prawa Łowieckiego

14 listopada 2018

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 11 Mazowsze w sezonie 2019/2020

Zarząd Koła Łowieckiego nr 11 Mazowsze kierując się troską o bezpieczeństwo osób i mienia oraz zgodnie z § 28 Rozporządzenia Ministra środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (dz. u. z dnia 15 kwietnia 2005 r. poz 548 z póź. zm.), przesyła w załączeniu „Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 11 Mazowsze w sezonie 2019/2020”.

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 11 Mazowsze w sezonie 2019/2020 …PDF

 

Wojskowe Koło Łowieckie 304 RYŚ w Woli Gułowskiej informuje o polowaniach wieloobszarowych

W związku z podjętymi decyzjami Ministra Środowiska, Głównego Lekarza Weterynarii i Zarządu Okręgowego PZŁ w Siedlcach w sprawie intensyfikacji działań myśliwych w zakresie walki z ASF i organizacji wielkoobszarowych polowań, informuję, iż Wojskowe Koło Łowieckie 304 „Ryś” w Woli Gułowskiej w dniu 20.01.2019r. będzie realizowało polowanie na obszarze całego obwodu 72 ( zmiana obszaru polowania ) w godzinach 7.30 – 16.00 i i dnia 27.01.2019r. w godzinach 7.30 – 16.00 będzie realizowało polowania w obwodzie 72,  na obszarze całego obwodu. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie polowania jest Łowczy Koła Kolega Tomasz Markowski.

Z poważaniem

/-/ Mariusz Stępniak

Sekretarz WKŁ 304 Ryś w Woli Gułowskiej

Wojskowe Koło Łowieckie 304 RYŚ w Woli Gułowskiej informuje o planach polowań na sezon 2018/2019

Polowania na kaczki … PDF

Polowania zbiorowe …PDF

Uzupełnienie do planu polowań zbiorowych Koło Łowieckie 11 MAZOWSZE

Polowania zbiorowe … PDF

Dodatkowe polowania zbiorowe zgodnie z zaleceniem ZO PZŁ w Siedlcach Koło Łowieckie 11 MAZOWSZE.

Zarząd Koła Łowieckiego nr 11 Mazowsze w nawiązaniu do pisma z dnia 30 lipca 2018r, przy którym przesłano „Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr. 11 Mazowsze w sezonie 2018/2019” oraz kierując się troską o bezpieczeństwo osób i mienia oraz zgodnie z § 28 Rozporządzenia Ministra środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (dz. u. z dnia 15 kwietnia 2005 r. z póź. zm.), a także realizując nałożone zobowiązania, zgodnie z pismem ZO PZŁ w Siedlcach z dnia 04.01..2019r., dokonał aktualizacji „Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr. 11 Mazowsze w sezonie 2018/2019”.

Mając na uwadze powyższe informujemy, iż planuje się organizację dodatkowo dwóch palowań zbiorowych zgodnie z ww. zaleceniem ZO PZŁ w Siedlcach.

20 stycznia 2019r. w obwodzie 86 położonym na terenie Gminy Adamów i Serokomla, planowana do odstrzału zwierzyna to dzik/lis, planowana godzina rozpoczęcia polowania – 9.00, planowana godzina zakończenia polowania – 15.00, miejsce zbiórki myśliwych – Czarna.

27 stycznia 2019r. w obwodzie 408 położonym na terenie Gminy Kotuń, planowana do odstrzału zwierzyna to dzik/lis, planowana godzina rozpoczęcia polowania – 9.00, planowana godzina zakończenia polowania – 15.00, miejsce zbiórki myśliwych – Żeliszew.

Z poważaniem
Artur Kukla
sekretarz koła