Instytucje Kultury

16 czerwca 2018

Gminna Biblioteka Publiczna w Adamowie       

Dyrektor:  Iwona Adamska

Adres:  ul. Kleeberga 5C, 21-412 Adamów

tel.: 25 755 31 47

e-mail: biblioteka@adamow.pl

www: http://gbpadamow.naszabiblioteka.com/

www.  

Status :   samorządowa instytucja kultury

Cele statutowe: zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa Gminy oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Do zadań Biblioteki należy m.in.: gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych; obsługa użytkowników, prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej, edukacyjnej i popularyzatorskiej; udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej; organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych mieszkańcom Gminy; współdziałanie z innymi bibliotekami i instytucjami kultury w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności Gminy; organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem, służących popularyzacji książki, sztuki i nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego Gminy; promocja lokalnej twórczości ludowej; działalność w zakresie podnoszenia jakości życia i rozwijania aktywności społeczności lokalnej; podejmowanie innych działań na rzecz zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy z zakresu kultury.

Dom Kultury – Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej

Dyrektor:   p.o. Iwona Adamska

Adres:   Wola Gułowska 68

Adres kontaktowy: Wola Gułowska 68; 21-481 Wola Gułowska

tel.: 25 755 02 15, 500 229 882

e-mail: muzeum@kleeberczycy.pl ; domkultury@kleeberczycy.pl

http://www.kleeberczycy.pl/

Status :   samorządowa instytucja kultury

Cele statutowe: tworzenie, upowszechnianie i ochrona dóbr kultury.