Informacja dotycząca składania wniosków na dodatek osłonowy

29 stycznia 2024

W okresie od 19 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. można składać wnioski o dodatek osłonowy do gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. W Gminie Adamów obsługę wniosków prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Do wniosku należy dołączyć deklarację o zgłoszeniu źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wypłata dodatków nastąpi jednorazowo do 30 czerwca 2024 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym z w/w dodatku mogą skorzystać gospodarstwa domowe, których średni miesięczny dochód osiągnięty w 2022 r. nie przekracza:

– 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym;

– 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Do obliczania dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

W sytuacji, gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek zostanie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą ,,złotówka za złotówkę” z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Wysokość dodatku osłonowego

W 2024 roku dodatek osłonowy wyniesie:

  • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 – 3 osób,
  • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 – 5 osób,
  • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Z kolei gospodarstwom stosującym takie źródła ogrzewania jak: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków przysługuje dodatek osłonowy w podwyższonej kwocie:

  • 286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  • 429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 – 3 osób,
  • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 -5 osób,
  • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 40 25 755 31 13 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Numer konta odpady komunalne
89 9202 0003 0000 0215 2000 0290

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki