Instalacja kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych

9 sierpnia 2019

Urząd Gminy Adamów zaprasza mieszkańców do podpisywania umów o dofinansowanie do instalacji kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych.
W związku z zamiarem wzięcia udziału w projekcie w ramach działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, RPO WL 2014-2020 informujemy mieszkańców, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie do OZE, że powinni wstawić się w Urzędzie w celu podpisania umowy oraz wpłacenia zaliczki na wykonanie dokumentacji projektowej, niezbędnej do uczestnictwa w konkursie, w wysokości:
– 200 zł (w przypadku jednej instalacji) lub
– 400 zł (w przypadku gdy ktoś złożył wniosek na dwie instalacje).

Termin na wpłatę zaliczki i podpisanie umowy: do 16.08.2019 r. !!!
Nie dokonanie wpłaty i nie podpisanie umowy przez wnioskodawcę w podanym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie.

Informujemy również, że w przypadku nie otrzymania dofinansowania ze środków RPO zaliczka będzie zaliczką zwrotną, lecz w przypadku gdy mieszkaniec sam odstąpi od udziału w konkursie, wpłacona kwota pozostaje bezzwrotna.

Wpłat należy dokonać w kasie Urzędu Gminy, zaś umowy będą podpisywane w pokoju nr 6.
Prosimy o zabranie ze sobą dowodów osobistych.

Informacji w tej sprawie udzielamy w siedzibie Urzędu Gminy Adamów – pokój nr „6” lub pod numerem telefonu: (025) 755 31 40, wew. 20.

logoUrząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
Fax 25 755 31 67

Poprawny CSS!

E-mail adamow@adamow.pl
Wpłaty
Numer konta:
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Formularz kontaktowy

captcha