Narodowy spis powszechny ludno艣ci i mieszka艅!

22 marca 2021

Dnia 1 kwietnia br. rozpoczyna si臋 najwi臋ksze badanie statystyczne realizowane raz na 10 lat聽 – Narodowy Spis Powszechny Ludno艣ci i Mieszka艅 2021.

Zgodnie z Ustaw膮 o Narodowym Spisie Powszechnym Ludno艣ci i Mieszka艅 spis prowadzony b臋dzie od 1 kwietnia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku. Jednak z聽 uwagi na obecne zagro偶enie epidemiczne zwi膮zane z COVID-19 w celu umo偶liwienia efektywnego przeprowadzenia spisu trwaj膮 prace nad nowelizacj膮 ustawy tak, by wyd艂u偶y膰 czas trwania NSP 2021 o trzy miesi膮ce聽 – w贸wczas spis powszechny b臋dzie trwa艂 do dnia 30 wrze艣nia 2021 r.

Ostatni spis powszechny odby艂 si臋 w Polsce w 2011 roku. Badanie realizowane obecnie pozwoli na analiz臋 zmian, jakie zasz艂y w procesach demograficzno鈥搒po艂ecznych
i ekonomicznych w zakresie: ludno艣ci, stanu mieszka艅 i budynk贸w oraz gospodarstw domowych i rodzin w powi膮zaniu z warunkami mieszkaniowymi na przestrzeni lat 2011-2021.

Wyniki spisu stanowi膮 wyznacznik dla tworzenia bud偶et贸w przez samorz膮dy oraz聽 podstaw臋 okre艣lania wysoko艣ci subwencji pa艅stwowych czy dotacji dla gmin i wojew贸dztw. Ponadto s膮聽 wykorzystywane przez kluczowe resorty do planowania dzia艂a艅 w zakresie o艣wiaty, ochrony zdrowia, polityki 偶ywno艣ciowej, finans贸w, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodno- 艣ciekowej. Wysoko艣膰 dotacji unijnych oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim zale偶膮 m.in. od liczby mieszka艅c贸w, okre艣lonej wynikami ostatniego spisu.

Obowi膮zkiem spisowym obj臋ci zostali wszyscy mieszka艅cy Polski (Polacy i cudzoziemcy), kt贸rzy聽 stale mieszkaj膮 lub przebywaj膮 czasowo na terenie Polski. Jak r贸wnie偶聽 Polacy przebywaj膮cy czasowo za granic膮. Przedmiotem spisu s膮 r贸wnie偶 mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zamieszkania i inne zamieszkane pomieszczenia nie b臋d膮ce mieszkaniami.

Dane podawane w spisie dotycz膮 stanu na dzie艅 31 marca 2021 r. na godz. 24:00, a z tre艣ci膮 pyta艅, zawartych w formularzu mo偶na zapoznawa膰 si臋 pod adresemhttps://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/.聽

Podstawow膮 metod膮 spisu jest samospis internetowy聽poprzez formularz spisowy dost臋pny na stroniespis.gov.pl聽ju偶 od pierwszego dnia spisu.

Ka偶da z os贸b podlegaj膮cych spisowi b臋dzie r贸wnie偶 mog艂a skorzysta膰 ze spisu 鈥瀗a 偶膮danie鈥 – wystarczy zadzwoni膰 na聽Infolini臋 聽spisow膮聽pod numer telefonu聽22 279 99 99.

Je偶eli kto艣 nie ma komputera, dost臋pu do Internetu lub potrzebuje pomocy by si臋 spisa膰, b臋dzie m贸g艂 skorzysta膰聽 bezp艂atnie聽 z udost臋pnionego na terenie gminy lub w Urz臋dzie Statystycznym w Lublinie i jego Oddzia艂ach pomieszczenia ze stanowiskiem komputerowym umo偶liwiaj膮cym przeprowadzenie samospisu. 聽Taka forma spisu b臋dzie mo偶liwa tylko
w przypadku gdy sytuacja epidemiczna na to pozwoli.

Z osobami, kt贸re nie spisz膮 si臋 samodzielnie skontaktuje si臋 rachmistrz, aby zrealizowa膰 spis w formie wywiadu telefonicznego lub 鈥 je艣li b臋dzie to konieczne 鈥 bezpo艣redniego,
z zachowaniem wymog贸w bezpiecze艅stwa.

Rozpoczynaj膮c wywiad rachmistrz musi poda膰 swoje dane identyfikacyjne (tj. imi臋
i nazwisko oraz urz膮d statystyczny, kt贸ry reprezentuje). To偶samo艣膰 rachmistrza telefonicznego lub terenowego聽 mo偶na zweryfikowa膰 dzwoni膮c na Infolini臋 spisow膮 pod numer telefonu 22 279 99 99 oraz w aplikacji 鈥濻prawd藕 rachmistrza鈥 na stronie聽spis.gov.pl.

Dane zbierane w spisie s膮 bezpieczne. Osoby wykonuj膮ce prace spisowe s膮 obowi膮zane
do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przyst膮pieniem do pracy s膮 pouczani
o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie.

Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych s膮 poufne i podlegaj膮 szczeg贸lnej ochronie, na zasadach okre艣lonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Dane osobowe od momentu ich zebrania staj膮 si臋 danymi statystycznymi i obj臋te s膮 tajemnic膮 statystyczn膮. Zasada tajemnicy statystycznej ma charakter absolutny, jest wieczysta, obejmuje wszystkie dane osobowe i nie przewiduje 偶adnych wyj膮tk贸w daj膮cych mo偶liwo艣膰 jej uchylenia. W procesie przetwarzania danych osobowych uczestnicz膮 wy艂膮cznie osoby upowa偶nione przez Administratora Danych
do przetwarzania danych osobowych z zachowaniem zasady wiedzy koniecznej. Dane jednostkowe s膮 anonimizowane.

Administratorem danych osobowych jest Prezes G艂贸wnego Urz臋du Statystycznego.

Dane pozyskane podczas spis贸w mog膮 by膰 wykorzystywane wy艂膮cznie do opracowa艅, zestawie艅 i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operat贸w do bada艅 statystycznych prowadzonych przez s艂u偶by statystyki publicznej. Udost臋pnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych ni偶 podane cel贸w jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialno艣ci karnej.

Wi臋cej informacji o spisie mo偶na znale藕膰 na stronie dedykowanej Narodowemu Spisowi Powszechnemu Ludno艣ci i Mieszka艅 2021:聽www.spis.gov.pl.

Urz膮d Gminy Adam贸w

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adam贸w
Telefon 25 755 31 40 25 755 31 13 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wp艂aty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Numer konta odpady komunalne
89 9202 0003 0000 0215 2000 0290

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedzia艂ek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 艢roda : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Pi膮tek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki