PIERWSZE POSIEDZENIE RADY SPOŁECZNEJ SPZOZ

18 czerwca 2015

W środę 17 czerwca br. w Urzędzie Gminy w Adamowie miało miejsce pierwsze posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Adamowie wybranej na nową kadencję. Posiedzenie otworzył i obradom przewodniczył Wójt Gminy Adamów – Sławomir Skwarek. Na wstępie powitał wszystkich zebranych oraz przedstawił nowy skład Rady Społecznej.

W środę 17 czerwca br. w Urzędzie Gminy w Adamowie miało miejsce pierwsze posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Adamowie wybranej na nową kadencję. Posiedzenie otworzył i obradom przewodniczył Wójt Gminy Adamów – Sławomir Skwarek. Na wstępie powitał wszystkich zebranych oraz przedstawił nowy skład Rady Społecznej. Następnie poinformował członków rady jakie zadania zgodnie z ustawą o działalności leczniczej należą do Rady Społecznej. W  trakcie obrad Kierownik SPZOZ – dr Henryk Szczygieł przedstawił jak wygląda aktualna sytuacja finansowa i kadrowa Zakładu. Z przedstawionych informacji wynika, że SPZOZ w Adamowie nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Jednostka posiada płynność finansową. W następnym etapie obrad członkowie Rady Społecznej zgłosili szereg wniosków dotyczących pracy SPZOZ–u. Zgłaszane postulaty związane były z organizacją pracy, sprawami kadrowymi, współpracą ze szkołami, profilaktyką oraz lecznictwem. Kierownik SPZOZ zobowiązał się głębiej przeanalizować zgłaszane wnioski i ustosunkować się do nich. Swoje stanowisko dotyczące omówionych problemów przedstawi na najbliższym posiedzeniu Rady Społecznej, które zostało wstępnie zaplanowane na lipiec.
Warto przypomnieć, iż Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Adamowie działa już 15 lat. Powołany on został 1 stycznia 2000 r. Całej załodze tej placówki życzymy pomyślności w życiu osobistym i zawodowym, jak również aby kolejne lata przyniosły wiele powodów do satysfakcji i dumy.

logoUrząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
Fax 25 755 31 67

Poprawny CSS!

E-mail adamow@adamow.pl
Wpłaty
Numer konta:
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Formularz kontaktowy

captcha