PIERWSZE POSIEDZENIE RADY SPOŁECZNEJ SPZOZ

18 czerwca 2015

W środę 17 czerwca br. w Urzędzie Gminy w Adamowie miało miejsce pierwsze posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Adamowie wybranej na nową kadencję. Posiedzenie otworzył i obradom przewodniczył Wójt Gminy Adamów – Sławomir Skwarek. Na wstępie powitał wszystkich zebranych oraz przedstawił nowy skład Rady Społecznej.

W środę 17 czerwca br. w Urzędzie Gminy w Adamowie miało miejsce pierwsze posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Adamowie wybranej na nową kadencję. Posiedzenie otworzył i obradom przewodniczył Wójt Gminy Adamów – Sławomir Skwarek. Na wstępie powitał wszystkich zebranych oraz przedstawił nowy skład Rady Społecznej. Następnie poinformował członków rady jakie zadania zgodnie z ustawą o działalności leczniczej należą do Rady Społecznej. W  trakcie obrad Kierownik SPZOZ – dr Henryk Szczygieł przedstawił jak wygląda aktualna sytuacja finansowa i kadrowa Zakładu. Z przedstawionych informacji wynika, że SPZOZ w Adamowie nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Jednostka posiada płynność finansową. W następnym etapie obrad członkowie Rady Społecznej zgłosili szereg wniosków dotyczących pracy SPZOZ–u. Zgłaszane postulaty związane były z organizacją pracy, sprawami kadrowymi, współpracą ze szkołami, profilaktyką oraz lecznictwem. Kierownik SPZOZ zobowiązał się głębiej przeanalizować zgłaszane wnioski i ustosunkować się do nich. Swoje stanowisko dotyczące omówionych problemów przedstawi na najbliższym posiedzeniu Rady Społecznej, które zostało wstępnie zaplanowane na lipiec.
Warto przypomnieć, iż Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Adamowie działa już 15 lat. Powołany on został 1 stycznia 2000 r. Całej załodze tej placówki życzymy pomyślności w życiu osobistym i zawodowym, jak również aby kolejne lata przyniosły wiele powodów do satysfakcji i dumy.

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 40 25 755 31 13 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Numer konta odpady komunalne
89 9202 0003 0000 0215 2000 0290

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki