Turniej Kół Gospodyń Wiejskich

28 sierpnia 2018

Stowarzyszenie Modry Len z Adamowa  (KGW 12) oraz Zespół Obrzędowy ” Zawsze Razem” (KGW 9) biorą udział w Turnieju  Kół Gospodyń Wiejskich.

Zachęcamy do oddania głosu na nasze organizacje. Każda grupa ma przypisany numer do głosowania.

SPOSOBY GŁOSOWANIA:

1. Wysłanie smsa o treści: KGW i nr koła, na które oddaje się głos, np. KGW 34 na numer 500 105  907. Koszt jednego SMS -a jest liczony wg stawek operatora wysyłającego.  Z jednego numeru telefonu można wysłać maksymalnie 5 SMS – ów łącznie.   Jeden SMS liczony jest jako 1 głos.
2. Głosowanie za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie www.podlasie24.pl
3. Uzupełnienie i wysłanie  kuponu, wydrukowanego w Echu Katolickim, kupon należy wysłać na adres: Katolickie Radio Podlasie, ul. Świrskiego 56 , 08 – 110 Siedlce z dopiskiem „Turniej KGW” do 3 września

Głosować można do 3 września. Więcej informacji na stronie www.podlasie24.pl

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30

Przydatne linki