Informacja z VI sesji Rady Gminy Adamów

1 marca 2019

W czwartek, 28 lutego 2019r., w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Adamów odbyła się VI sesja Rady Gminy Adamów. W obradach, które otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy uczestniczyli również Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Dyrektorzy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych oraz Sołtysi.
Podczas sesji wójt Karol Ponikowski uroczyście powitał nowo wybranych sołtysów i wręczył upominki w postaci teczek z herbem gminy, zaś tym którzy przestali pełnić swoje obowiązki serdecznie podziękował i życzył wszelkiej pomyślności.
W dalszej części posiedzenia adamowscy radni podjęli szereg uchwał, wśród których znalazły się miedzy innymi:

  • uchwała w sprawie zmiany Programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok,
  • uchwała w sprawie zmiany przedstawiciela Rady Gminy w składzie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Adamowie,
  • uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Adamów,
  • uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej przy SPZOZ w Adamowie,
  • uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.

logoUrząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
Fax 25 755 31 67

Poprawny CSS!

E-mail adamow@adamow.pl
Wpłaty
Numer konta:
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Formularz kontaktowy

captcha