Zawiadomienie IV zwyczajna sesja Rady Gminy Adamów

21 grudnia 2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję na dzień 28 grudnia 2018 r. /piątek/ na godzinę 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Adamów IV zwyczajną sesję Rady Gminy Adamów z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji,
 2. Przedstawienie porządku obrad,
 3. Przyjęcie protokołu obrad III sesji Rady Gminy,
 4. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności,
 5. Interpelacje i wnioski radnych,
 6. Podjęcie uchwał:
 7. w sprawie zamiaru utworzenia żłobka na terenie gminy Adamów
 8. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok,
 9. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 10. w sprawie zmian w budżecie na rok 2018,
 11. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
 12. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych,
 14. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

      /-/ Anna Bartosiewicz

https://youtu.be/G6i1NZ1FGKE

logoUrząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
Fax 25 755 31 67

Poprawny CSS!

E-mail adamow@adamow.pl
Wpłaty
Numer konta:
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Formularz kontaktowy

captcha