Zawiadomienie sesja XLIII Rady Gminy

9 wrze艣nia 2022

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz膮dzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559) zwo艂uj臋 na dzie艅 16 wrze艣nia 2022 r. /pi膮tek/ na godzin臋 1300 w sali konferencyjnej Urz臋du Gminy Adam贸w XLIII sesj臋 Rady Gminy Adam贸w z nast臋puj膮cym porz膮dkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocno艣ci obrad.
 2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
 3. Przyj臋cie protoko艂u obrad XLII sesji Rady Gminy.
 4. Informacja W贸jta Gminy z bie偶膮cej dzia艂alno艣ci.
 5. Interpelacje i wnioski radnych.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 7. Wyb贸r Przewodnicz膮cego Rady Gminy Adam贸w.
 8. Podj臋cie uchwa艂:
 • w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodnicz膮cego Rady Gminy Adam贸w,
 • w sprawie nadania tytu艂u Honorowego Obywatela Gminy Adam贸w,
 • w sprawie nadania tytu艂u Honorowego Obywatela Gminy Adam贸w,
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • w sprawie zmian w bud偶ecie na rok 2022,
 • w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz Przeciwdzia艂ania Narkomanii na 2022 rok,
 • w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie nieruchomo艣ci w drodze umowy przekazania nieruchomo艣ci zawartej w trybie art. 9021 Kodeksu cywilnego.
 1. Zamkni臋cie sesji.

 

Wiceprzewodnicz膮cy Rady Gminy

/-/ Dawid Kasprzak

Sesja Rady Gminy Adam贸w online …

Urz膮d Gminy Adam贸w

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adam贸w
Telefon 25 755 31 40 25 755 31 13 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wp艂aty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Numer konta odpady komunalne
89 9202 0003 0000 0215 2000 0290

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedzia艂ek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 艢roda : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Pi膮tek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki