Zawiadomienie VI zwyczajna sesja Rady Gminy Adamów

21 lutego 2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję na dzień 28 lutego 2019 r. /czwartek/ na godzinę 1400 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Adamowie VI zwyczajną sesję Rady Gminy Adamów z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad V sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności.
 5. Interpelacje i wnioski radnych.
 6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Adamów w 2018 roku,
 7. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Adamów,
 • w sprawie zmiany Programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok,
 • w sprawie zmiany przedstawiciela Rady Gminy w składzie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Adamowie,
 • w sprawie zamiaru likwidacji sezonowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Adamowie,
 • w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Adamów,
 • w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Adamowie,
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 • w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019,

8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
9. Zamknięcie sesji

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Anna Bartosiewicz

Sesja Rady Gminy Adamów na żywo:

https://youtu.be/3rjUYwJQ7xw

    

logoUrząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
Fax 25 755 31 67

Poprawny CSS!

E-mail adamow@adamow.pl
Wpłaty
Numer konta:
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Formularz kontaktowy

captcha