Zawiadomienie XXXIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Adamów

31 lipca 2018

KA.0002.5.2018

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 r. poz. 994/zwołuję na dzień 2 sierpnia 2018 r. /czwartek/ na godzinę 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Adamów XXXVI nadzwyczajną sesję Rady Gminy Adamów z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji,
2. Przedstawienie porządku obrad,
3. Podjęcie uchwał:
– w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki krótkoterminowej dla Towarzystwa Przyjaciół Woli Gułowskiej,
– w sprawie przygotowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
– w sprawie zmiany wieloletnie prognozy finansowej,
– w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok,
4. Interpelacje i wnioski radnych,
5. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych,
6. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Adamów
/-/ Krystyna Bujak

logoUrząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
Fax 25 755 31 67

Poprawny CSS!

E-mail adamow@adamow.pl
Wpłaty
Numer konta:
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Formularz kontaktowy

captcha